WOR onjuist toegeapst

De Bonden stellen dat in het Reglement de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) op onderdelen onjuist is toegepast en daarom moet worden aangepast. Het gaat om de verdeling in kiesgroepen en om het aantal vereiste handtekeningen voor de indiening van vrije lijsten. Vanwege de spoedeisendheid vorderen de Bonden in kort geding uitstel van verkiezingen met zes maanden en aanpassing van het Reglement. De OR en Albert Heijn stellen dat de gehanteerde indeling in kiesgroepen al sinds 1999 bestaat en dat de Bonden daar nooit eerder bezwaar tegen hebben gemaakt. Bovendien zijn de verkiezingen van openbare orde en kunnen zij niet worden uitgesteld.

Voorstel afgewezen

De Voorzieningenrechter wijst het gevorderde uitstel van de verkiezingen af, vanwege de vele ongewenste neveneffecten. Zo zal uitstel van de verkiezingen leiden tot een uitstel van de verkiezingen voor de Centrale Ondernemingsraad en zullen trainingen en cursussen voor de nieuw gekozen OR-leden moeten worden geannuleerd, wat aanzienlijke kosten met zich brengt. Ook speelde mee dat de Bonden pas zeer kort voor de verkiezingen formeel bezwaar hebben geuit tegen een regeling die al meer dan tien jaar bestaat. Bovendien heeft Albert Heijn aangegeven zich niet tegen tussentijdse verkiezingen te zullen verzetten, als de kantonrechter in een bodemprocedure van oordeel mocht zijn dat het Reglement toch moet worden aangepast. Omdat de Voorzieningenrechter van mening is dat het Reglement niet in strijd is met art. 9 WOR, wordt ook deze vordering van de Bonden afgewezen.

Vragen?

Heeft u vragen over de OR-verkiezingen, neemt u dan contact op met Barbara van Dam, Paralegal.