Niet voldoende informatie voor besluit

De OR was van mening dat de stichting Combiwel te Amsterdam bij afweging van alle betrokken belangen niet in redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen, met name omdat de OR niet over voldoende informatie beschikte en er geen sprake zou zijn van een redelijke termijn ter advisering. De OR heeft toen beroep ingesteld tegen het besluit en de Ondernemingskamer verzocht, bij wijze van voorlopige voorziening, de stichting te verplichten het besluit in te trekken en de stichting te verbieden handelingen te verrichten of te doen verrichten ter uitvoering van het besluit.

Oordeel OK

De OK heeft geoordeeld dat de OR niet heeft laten weten op welke onderdelen van de adviesaanvraag informatie zou ontbreken, zodat die informatie ook niet kon worden verstrekt. Ten aanzien van de vraag of de OR een redelijke termijn ter advisering was gegund, oordeelde de OK dat, omdat de OR de adviestermijn heeft laten verstrijken, zonder een verzoek om nader uitstel, niet kan worden gesproken van een onredelijke termijn. Daarnaast heeft de stichting herhaaldelijk laten weten dat het voorgenomen besluit definitief zou worden als er geen advies wordt uitgebracht. Tot slot zou de bedrijfsvoering van de stichting in het gedrang komen als de besluitvorming zou worden vertraagd. De Ondernemingskamer heeft het verzoek van de OR dan ook afgewezen.

Vragen?

Heeft u vragen over over dit onderwerp, neemt u dan contact op met Barbara van Dam, Paralegal.