Schatting uitzendkrachten

Ook dient de ondernemer de OR een schatting te geven van het aantal uitzendkrachten dat in het komende jaar nodig zal zijn. De schatting mag mondeling worden doorgegeven. De ondernemer is verplicht tijdig alle informatie aan de ondernemingsraad (OR) te verstrekken die de OR nodig heeft om zijn taken behoorlijk uit te kunnen oefenen. Het verstrekken van informatie is gerelateerd aan de taken die de OR moet uitoefenen.

Vragen?

Heeft u vragen over de informatieplicht, neemt u dan contact op met Barbara van Dam, Paralegal.