Forse boete

Pas wanneer er een aanwijzing is dat er auteursrechten worden geschonden, is een exploitant verplicht, de betreffende video meteen te blokkeren en passende maatregelen te nemen om verdere overtredingen te voorkomen. Er bestaat echter geen verplichting om alle via dit platvorm reeds ge-uploade video’s te controleren. YouTube heeft, aldus het Landgericht, door het beschikbaar stellen en het exploiteren van het videoportaal een bijdrage geleverd aan de schending van de auteursrechten. Het Landgericht heeft geoordeeld dat, wanneer er een aanwijzing bestaat dat auteursrechten worden geschonden, van YouTube verlangd kan worden dat hij gebruik maakt van het door hem ontwikkelde Content-ID-programma. Dit om toekomstige uploads – die opnames bevatten die overeenstemmen met de gemelde muziekopname – te verhinderen. Daarnaast moet YouTube filters installeren, zodat gebruikers niet langer met auteursrecht beschermde filmpjes kunnen uploaden, op straffe van een boete van € 250.000 bij een nieuwe overtreding. Dit vonnis is nog niet rechtsgeldig. Partijen kunnen nog tegen deze uitspraak in beroep gaan.

Vragen?

Via onze website houden wij u op de hoogte van de mogelijke gevolgen van deze uitspraak voor Nederlandse geschillen. Heeft u vragen over auteursrechten, neemt u dan contact op met, Natascha van Duuren, Advocaat/Partner IE/ICT-recht