Casus

Uit een persbericht van de Woonbond van 7 maart 2012 blijkt dat de huurder niet de mogelijkheid krijgt vooraf bezwaar te maken tegen de gegevensverstrekking door de verhuurder aan de Belastingdienst. Daarnaast worden huurders – in strijd met de wet- niet vooraf geïnformeerd over de gegevensverstrekking. Verder ontbreekt de wettelijke grondslag voor de huurverhogingsmaatregel. Ten slotte is niet gebleken van een noodzaak om de privacy van huurders te schenden. Het wetsvoorstel is volgens de Woonbond in strijd met artikel 8 EVRM en met artikel 33 Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Vragen?

Heeft u vragen over de huurverhoging,  neemt u dan contact op met ons team vastgoed