BBA in de praktijk

Het BBA is bedoeld om werknemers te beschermen tegen ongerechtvaardigd ontslag. Daarnaast is de regeling bedoeld om de sociaal-economische verhoudingen in Nederland te beschermen. Dit houdt in dat wanneer het ontslag géén Nederlandse belangen raakt of de werknemer niet terug valt op de Nederlandse arbeidsmarkt, geen toestemming nodig is om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. In de praktijk leidde dit ertoe dat een arbeidsovereenkomst van een buitenlandse werknemer veelal zonder voorafgaande toestemming wordt opgezegd. Een recente uitspraak van de Hoge Raad (LJN: BU8512) zorgt ervoor dat dit in de toekomstige praktijk een riskante keuze kan zijn. De Hoge Raad heeft namelijk de beslissing van het Gerechtshof te Amsterdam d.d. 27 april 2011 bekrachtigd. Het hof was van mening dat het doel om de Nederlandse arbeidsmarkt te beschermen gerelativeerd moet worden, mede gezien het vrije verkeer van werknemers binnen de Europese Unie. Het is dan ook achterhaald om nog te spreken over de belangen van de Nederlandse arbeidsmarkt. Artikel 6 BBA krijgt daardoor vooral het doel om de werknemer – ongeacht nationaliteit – te beschermen tegen ongerechtvaardigd ontslag. Dat doel verdient nu de nadruk.

Gevolgen

Als gevolg van deze uitspraak was de opzegging door de werkgever in kwestie, gedaan zonder voorafgaande toestemming van het UWV, niet rechtsgeldig. In deze uitspraak was van doorslaggevend belang dat:
• op de arbeidsovereenkomst Nederlands recht van toepassing was;
• de arbeid in Nederland werd verricht zonder (concreet) vooruitzicht op structurele of langdurige tewerkstelling in het buitenland;
• de werkgever in Nederland was gevestigd. Het argument dat de werknemer niet terug zou vallen op de Nederlandse arbeidsmarkt en het feit dat de werkzaamheden een internationaal karakter hadden deden in dit geval niet ter zake.  Wees er dus alert op dat opzeggen van een arbeidsovereenkomst met een buitenlandse werknemer zonder toestemming van het UWV riskant kan zijn.

 

Vragen?

Heeft u vragen over internationale arbeidsovereenkomsten, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.