Wijziging

Per 1 januari 2012 is de arbeidsmarktaantekening voor de verblijfsvergunning met de beperking “verblijf als kennismigrant”, “verblijf als onderzoeker in de zin van de Richtlijn 2005/71” en “houder van de Europese blauwe kaart op grond van de Richtlijn 2009/50/EG” gewijzigd. Het is deze vergunninghouders nu toegestaan om naast de werkzaamheden als kennismigrant, onderzoeker of houder van de Europese blauwe kaart ook andere arbeid te verrichten mits zij in het bezit zijn van een tewerkstellingsvergunning (TWV).

Eerst beoordeelt

Het UWV WERKbedrijf beoordeelt of de betrokken buitenlandse werknemer voor de andere werkzaamheden – die niet passen binnen de functie op grond waarvan de verblijfsvergunning is afgegeven en/of die worden verricht bij een andere werkgever – een tewerkstellingsvergunning kan verkrijgen. De arbeidsmarkaantekening op deze verblijfsvergunningen luidt dan ook vanaf nu: “Andere arbeid alleen toegestaan, indien werkgever beschikt over een TWV”. Uiteraard blijft het noodzakelijk dat verder steeds aan de voorwaarden voor het verblijf als kennismigrant, als onderzoeker of als houder van een Europese blauwe kaart wordt voldaan. De Clercq heeft een team advocaten met specialistische kennis op het terrein van grensoverschrijdende arbeid. De advocaten van dit team staan u graag bij in eventuele procedures en kunnen u adviseren over de benodigde vergunningen en contracten voor het tewerkstellen van buitenlandse werknemers.

Vragen?

Heeft u vragen over de  TWV, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.