Digitale toegankelijkheid

Dit betreft een digitale procedure die partijen in de gelegenheid stelt hun geschil in een beveiligde elektronische omgeving aan de kantonrechter voor te leggen. Beide partijen moeten instemmen met digitale afhandeling van hun zaak door de kantonrechter. Binnen zes weken wordt uitspraak gedaan, die digitaal aan partijen wordt bericht. Partijen behouden echter de mogelijkheid om hun zaak mondeling bij de kantonrechter toe te lichten. De procedure bedraagt dan 8 weken. De Rechtspraak wil hiermee tegemoet komen aan de wens in de samenleving om de digitale toegankelijkheid van de rechtspraak te vergroten. Het is de bedoeling dat het in 2013 in de arrondissementen Den Bosch en Rotterdam daadwerkelijk mogelijk is te procederen via de ‘e-kantonrechter ‘.

Vragen?

Heeft u vragen over project e-kantonrechter, neemt u dan contact op met, Natascha van Duuren, Advocaat/Partner IE/ICT-recht