Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Tuchtrecht, klachtrecht en compliance


Rechten, plichten en ethiek binnen de beroepsuitoefening

Advocaat, accountant, notaris of medicus: iedere professional kan te maken krijgen met de tuchtrechtelijke kant van de beroepsbeoefening. De diversiteit en complexiteit van de huidige beroepsregulering draagt immers lang niet altijd bij aan een helder en volledig overzicht van wat er van u als professional wordt verwacht. De advocaten van het team Tucht- en klachtrecht van De Clercq hebben zich gespecialiseerd in het wettelijk geregelde tuchtrecht van een groot aantal beroepsgroepen en hebben jarenlange proceservaring op dit gebied.

Ons team Tucht- en klachtrecht treedt voornamelijk op voor beroepsbeoefenaren in de zakelijke markt, zoals advocaten, notarissen, accountants, artsen en gerechtsdeurwaarders. Met hun gedegen kennis van de regulering en de beroepspraktijk zijn onze tucht- en klachtrechtadvocaten een waardevolle sparringpartner voor individuele beroepsbeoefenaren en hun kantoren. Ze adviseren niet alleen in situaties waarbij een tuchtklacht of een aansprakelijkstelling op de loer ligt, maar ook over de beste aanpak om dergelijke situaties voor te blijven. In dit kader publiceren ze regelmatig blogs en verzorgen ze – desgewenst in-house – lezingen en trainingen, bijvoorbeeld over gedragsregels en compliance.

Focusgebieden

  • Tuchtprocedures en procedures bij een geschillencommissie;
  • Advies bij ethische vraagstukken, deontologische dilemma’s en compliance issues;
  • Zaken in relatie tot de beroepsaansprakelijkheid;
  • Toepassing van bijzondere wetgeving, zoals de Wwft;
  • Vestiging, registratie en (her)inschrijving als beroepsbeoefenaar.

Blogs in Tuchtrecht

Contactpersonen

Advocaat

Robert Sanders