Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
IT, IE & Privacy

Huur uw externe FG in bij De Clercq

20 juni 2018 - 2 minuten leestijd

Veel organisaties zijn verplicht een Functionaris voor gegevensbescherming (FG) aan te stellen. De AVG stelt kwaliteitseisen aan FG’s. Zo dient de FG te worden aangewezen op grond van zijn professionele kwaliteiten en, in het bijzonder, zijn deskundigheid op het gebied van de wetgeving en de praktijk. Bovendien bepaalt de wet dat de FG onafhankelijk dient te zijn en rechtstreeks verslag uit dient te brengen aan de hoogste leidinggevende binnen de organisatie.

Door de eisen die de wet aan FG’s stelt is het voor veel organisaties lastig om deze functie in te vullen. Vaak zijn er binnen de organisatie geen medewerkers voorhanden die voldoende deskundigheid hebben op het gebied van privacy. Ook de onafhankelijke positie die de FG in moet nemen, zorgt er vaak voor dat de functie niet intern op te vullen is. De Europese privacytoezichthouders hebben een opinie uitgebracht over de positie en de taken van de FG. Daarin geven zij aan dat de functie van FG kan conflicteren met een senior management positie bijvoorbeeld op het gebied van IT, HR of marketing, maar ook met lagere functies binnen de organisatiestructuur als deze personen de doelstellingen van en middelen voor de verwerking van gegevens moeten bepalen.

De Clercq biedt de mogelijkheid een externe FG in te huren. Daarmee heeft u onmiddellijk de juiste deskundigheid in huis en is de onafhankelijkheid gewaarborgd. Het inhuren van een externe FG is bovendien kostenefficiënt, aangezien veel organisaties geen behoefte zullen hebben aan een fulltime FG. U kunt bij De Clercq een FG voor een aantal uur per maand inhuren. Bovendien beschikt de externe FG al over de benodigde kennis, zodat u geen opleidingskosten hoeft te maken.

Wat kunt u van onze FG’s verwachten? De taak van een FG is in de wet beschreven. Onze FG’s vervullen alle wettelijke taken die de AVG aan de FG heeft opgelegd:

  • informeren en adviseren van uw organisatie;
  • toezien op de naleving van de wetgeving en uw interne privacybeleid;
  • ondersteunen van uw organisatie bij (verplichte) gegevensbeschermingseffectbeoordelingen;
  • in voorkomend geval, samenwerken met de Autoriteit Persoonsgegevens;
  • optreden als contactpersoon voor de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze FG doet rechtstreeks verslag aan het management en zorgt ervoor dat privacy een vast onderdeel wordt van uw planning- en controlcyclus.

Onze FG zal zijn werkzaamheden gedurende één dag per maand zoveel mogelijk op locatie bij uw organisatie uitvoeren. De kosten hiervoor bedragen € 1.500,– excl. btw per maand. Uiteraard is onze FG ook te allen tijde als uw externe FG bereikbaar voor ad hoc vragen of werkzaamheden, bijvoorbeeld in het geval dat een betrokkene één van zijn rechten uitoefent of in geval van een datalek. Deze werkzaamheden worden dan separaat in rekening gebracht. Doordat uw externe FG  het beleid en de processen binnen uw organisatie al kent, kan deze de werkzaamheden snel en efficiënt uitvoeren. Na een half jaar wordt de inzet van onze FG geëvalueerd en kan in overleg het aantal uren worden uitgebreid of beperkt.

Wilt u meer informatie over het inhuren van een externe FG bij De Clercq? Neem dan contact op met Natascha van Duuren, advocaat/partner IT, IE & privacy.

 n.vanduuren@declercq.com of 071-5815356.

 

Tip: lees ook het blog van onze legal counsel Jeroen van Helden over de controles die de AP uitvoert op het aanstellen van FG’s!

Ook interessant?