Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Overzicht Delen
IT, IE & Privacy

Gebruik van conventionele mail in de zorg niet meer toegestaan

Natascha van Duuren

14 september 2018 - < 1 minuten leestijd

Het behoeft geen betoog dat in de zorg op grote schaal privacygevoelige persoonsgegevens worden verwerkt. Deze gegevens worden ook per e-mail verzonden. Aan het gebruik van e-mail in de zorg worden in de nabije toekomst eisen gesteld. Het gebruik van conventionele mail zonder passende technische en organisatorische maatregelen zal dan niet meer toegestaan zijn.

De NEN gaat een veldnorm ontwikkelen voor veilige e-mail in de zorg. Zo valt te lezen in het tijdschrift Zorgvisie.

Conventionele e-mail zonder passende technische en organisatorische maatregelen voldoet volgens de NEN niet aan de eisen die voortvloeien uit de AVG. Dat is de reden dat op 10 oktober 2018 het project Veilige mail wordt gestart door het Informatieberaad Zorg.

Uit de norm zullen concrete eisen voortvloeien waar e-mailsystemen aan moeten voldoen. Dit onder meer om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van mails te kunnen garanderen. Volgens het artikel in Zorgvisie zal in de veldnorm ook aandacht worden besteed aan de gebruikersvriendelijkheid. Hierdoor wordt gestimuleerd dat het systeem ook daadwerkelijk zal worden gebruikt.

Op welke termijn gebruik van de conventionele mail niet meer toegestaan is, is nog niet bekend. Wij houden u op de hoogte.

Voor vagen kunt u terecht bij Natascha van Duuren, advocaat IT, IE & Privacy

Ook interessant?