Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
IT, IE & Privacy

Nieuwe Richtlijn Openbaar Ministerie inzake intellectuele eigendomsfraude – Ik ga op reis en ik neem mee terug…

29 december 2011 - < 1 minuten leestijd

Het is algemeen bekend dat een groot aantal (luxe) merkartikelen op grote schaal worden nagemaakt. Veel reizigers naar (veelal) goedkope oorden maken hier dankbaar gebruik van. Dit kan tot grote financiële schade leiden voor de betreffende merkhouders.

In Nederland geldt dat in geval van inbreuk op rechten van intellectuele eigendom het in principe aan de belanghebbenden is om (civielrechtelijk) op te treden. Het algemeen belang kan echter meebrengen dat ook strafrechtelijk dient te  worden opgetreden. Veelal gaat dergelijke handel immers gepaard met criminele activiteiten.  Het volgen van een strafrechtelijk traject is dan ook wel degelijk mogelijk. Een dergelijk traject wordt veelvuldig gevolgd bij door de douane aangetroffen (grote hoeveelheden) inbreukmakende goederen.

Iedereen zal het er over eens zijn dat dergelijke handel dient te worden aangepakt. Hoe zit het echter met de reiziger die enkele inbreukmakende artikelen mee terug neemt van vakantie? Er geldt in dit verband een vrijstellingsregeling voor goederen “voor eigen gebruik”. Tot op heden was niet duidelijk wat hieronder diende te worden verstaan. Het Openbaar Ministerie heeft thans een richtlijn uitgevaardigd waarin nader wordt uitgewerkt, wanneer zij (in ieder geval) tot vervolging zal overgaan. Grofweg zal het bezit van meer dan drie stuks niet als bezit “voor eigen gebruik” worden aangemerkt. Let op: dit is geen vaststaand aantal, maar een richtlijn (specifieke omstandigheden kunnen anders meebrengen); Voor sommige goederen wordt voor het criterium bovendien niet aangeknoopt bij het aantal eenheden maar bij het aantal milliliter.  In geval het gaat om zendingen per post kan voorts reeds bij één goed reeds tot strafrechtelijke vervolging worden overgaan. Nog steeds geen volledige duidelijkheid dus, maar wel een nadere invulling van een voorheen open criterium. De Richtlijn treedt in werking per 1 januari 2012. De vakantieganger is gewaarschuwd.

Teun Pouw, advocaat IE-recht

Ook interessant?