Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd vereist een concrete toelichting op de bedrijfsbelangen van werkgever

2 augustus 2016 - < 1 minuut leestijd

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt niet snel aangenomen dat een werkgever een zwaarwegend belang heeft bij een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Er moet sprake zijn van een werknemer die specifieke werkzaamheden verricht of in een specifieke functie werkzaam is. Per geval vergt dit een specifieke afweging en motivering.

Dat het dus een zware toets betreft, kwam ook naar voren in een uitspraak van de voorzieningenrechter rechtbank Noord-Nederland van 8 maart 2016. In dit kort geding werd de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van een uitzendkracht niet verlengd. In de arbeidsovereenkomst was een concurrentiebeding opgenomen. Omdat de uitzendkracht niet werd vrijgesteld van dit concurrentiebeding vorderde zij schorsing van het concurrentiebeding. De voorzieningenrechter oordeelde dat – in het kader van het tussen partijen overeengekomen concurrentiebeding – de motiveringsplicht van de werkgever aan alle formele vereisten voldeed. Echter, zo oordeelde de voorzieningenrechter, er dient ook een inhoudelijke beoordeling plaats te vinden, waarbij wordt beoordeeld of het concurrentiebeding ook noodzakelijk is ‘wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen’. En daar schortte het aan.

Het uitzendbureau had weliswaar haar bedrijfsbelangen opgesomd, doch had nagelaten deze bedrijfsbelangen ook voldoende concreet te maken. Het uitzendbureau had niet duidelijk gemaakt om welke concrete commercieel gevoelige, vertrouwelijke bedrijfsinformatie het nu precies ging, waarmee de uitzendkracht het bedrijfsdebiet van het uitzendbureau daadwerkelijk in gevaar kon brengen. Kortom, niet duidelijk was gemaakt waarom in de door de wetgever bedoelde specifieke zin het bedrijfsdebiet van het uitzendbureau werd aangetast. Het concurrentiebeding voldeed dan ook niet aan het noodzakelijkheidsvereiste. De vordering tot schorsing werd toegewezen.

Bij vragen over een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, kunt u contact opnemen met een van de specialisten van het team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen.

Blijf op de hoogte

Ontvang de laatste updates en de beste tips in je inbox

Ook interessant?