Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
IT, IE & Privacy

Ruimte voor patiëntportaal én PGD

Natascha van Duuren

21 september 2015 - 2 minuten leestijd

Vorige week verscheen er een interessant artikel in het tijdschrift Zorgvisie van Nienke Beekers, adviseur e-health bij Nictiz. Zij stelt dat er voorlopig nog ruimte is voor het patiëntportaal én het persoonlijk gezondheidsdossier (PGD). Beide platformen kunnen volgens haar voorlopig naast elkaar kunnen bestaan: het patiëntportaal kan immers een goed koppelpunt kan zijn om patiëntdata naar het PGD te sturen.

Wat is nu precies het verschil (ook vanuit juridisch oogpunt) tussen een patiëntportaal en een persoonlijk gezondheidsdossier?
Een patiëntportaal is in het leven geroepen ter ondersteuning voor de patiënt om zelf zijn digitale medische gegevens te kunnen inzien, eventueel te downloaden of te delen met andere. De patiënt kan dus zelf zijn gegevens opvragen en inzien via een website. Vaak is deze met handige functionaliteiten aangevuld, zoals een online afspraak maken of het aanvragen van een herhaalrecept.

In een persoonlijk gezondheidsdossier (PGD) kunnen patiënten zelf gegevens toevoegen aan de al bestaande (digitale) kopieën van (elektronische) medische dossiers van zorgaanbieders. Het Project PGD Kader 2020 wil er voor zorgen dat in 2020 iedere Nederlander over een persoonlijk gezondheidsdossier beschikt.

Ook vanuit juridisch oogpunt zijn er (grote) verschillen tussen en patiëntportaal en een PGD. Bij de implementatie van een patiëntportaal moet rekening worden gehouden met het juridische kader dat neergelegd is in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Het PGD daarentegen is een aanvulling op de bestaande medische dossiers van zorgaanbieders en valt daarmee juridisch gezien niet onder de dossierplicht van de zorgaanbieder in de zin van de WGBO. De patiënt voert zelf de regie over zijn PGD.

Volgens Beekers is er dus voorlopig genoeg ruimte is voor beide platformen. Beekers legt  uit dat ‘ziekenhuizen data willen ontsluiten en toepassingen willen aanbieden voor patiënten. Het portaal is een goede manier om data aan patiënten te bieden en bovendien hebben ziekenhuizen op deze manier grip op veiligheid en privacy. Een PGD is vooral prettig voor patiënten die zorg afnemen bij meerdere zorgorganisaties. Zij hoeven dan niet bij meerdere portalen hun informatie te bekijken, maar hebben één overzicht’. Zij geeft daarbij aan dat gestandaardiseerde uitwisseling van gegevens daarbij uiteraard van groot belang is. Uit een marktscan Patiëntportalen van Nictiz blijkt dat het hier in de praktijk vaak nog aan schort. Er is dus nog werk aan de winkel voordat de ‘droom’ van Project PGD Kader 2020 uitkomt: een PGD voor iedere Nederlander.

De Clercq Advocaten Notarissen houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied van eHealth.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit artikel, kunt u contact opnemen met Natascha van Duuren (advocaat/partner IE/IT/Privacy), n.vanduuren@declercq.com of 071-5815308.

Ook interessant?