Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Vastgoed, Overheid & Notariaat

VvE geeft gemeenschappelijk deel tijdelijk in gebruik aan één eigenaar: kan dit?

15 augustus 2014 - 2 minuten leestijd

In een zaak waarover Hof Amsterdam onlangs heeft geoordeeld, is tijdens een VvE-vergadering besloten dat één van de appartementseigenaren toestemming krijgt om op het dak van de berging vlonders te leggen. Bij verkoop van het appartementsrecht, moeten de vlonders worden verwijderd.

Het dak behoort tot de gemeenschappelijke delen van het appartementencomplex. Met dit besluit mag een deel van het gemeenschappelijk dak, door één eigenaar als dakterras worden gebruikt. De vraag is of de vergadering van eigenaren dit besluit had mogen nemen.

De kantonrechter oordeelde dat dit besluit nietig is. Omdat het dak tot de gemeenschappelijke delen van het appartementencomplex behoort, mag de vergadering van eigenaren hier volgens de kantonrechter geen besluit over nemen.

Hof Amsterdam oordeelt anders. Hof Amsterdam verwijst naar artikel 5:128 BW. Dit artikel bepaalt dat de vergadering van eigenaars bevoegd is om ten aanzien van gemeenschappelijke gedeelten regels te stellen. Verder verwijst het hof naar artikel 12 en 13 van het modelreglement 1983. Deze artikelen zijn een invulling van de regels waar artikel 5:128 BW naar verwijst. Het hof oordeelt dat een redelijke uitleg van deze artikelen met zich brengt dat ook het plaatsen van vlonders op een dak onder de werkingssfeer van genoemde artikelen valt. Het hof neemt in aanmerking dat het dak haar bestemming als gemeenschappelijk gedeelte blijft houden. Verder zit de crux van de uitspraak in het oordeel van het hof dat geen sprake is van toestemming met een permanent karakter. Uit de stukken blijkt dat de VvE steeds de mogelijkheid had de toestemming niet te verlengen. Het hof oordeelt dat het besluit niet in strijd is met de wet of de splitsingsakte.

Als het besluit van de VvE erop gericht was om het gemeenschappelijke gedeelte op permanente basis aan één eigenaar in gebruik te geven, had het oordeel van het hof anders geluid. In dat geval hadden alle appartementseigenaren (en niet alleen de vergadering van eigenaren) hiermee moeten instemmen.

Ook interessant?