Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Vastgoed, Overheid & Notariaat

Voorstellen modernisering regelgeving VVE’s

23 juni 2014 - < 1 minuten leestijd

Op 12 juni jl heeft de minister voor Wonen en Rijksdienst een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze brief ging vergezeld van twee rapporten. Deze rapporten bevatten adviezen over de mogelijkheden waarop de wet- en regelgeving met betrekking tot VVE’s gemoderniseerd kan worden.

Het betreft onderwerpen als samenwerking en opschaling kleine VVE’s, reservering voor en financiering van onderhoud, verduurzaming en uniformering modelreglementen.

De minister is voornemens om, in lijn met het modelreglement 2006, een minimum vulling van het reservefonds in het Burgerlijk Wetboek op te nemen. Verder acht de minister het wenselijk om in de regelgeving verbeteringen aan het brengen met als doel dat het treffen van verduurzamingmaatregelen voor VVE’s wordt vergemakkelijkt. Als hiervoor een wetswijziging nodig is, verklaart de minister zich bereid hier serieus naar te kijken en dit waar nodig aan te pakken. Voorts constateert de minister dat het modelreglement 2006 aan een update toe is. De minister wil bezien welke onderdelen van dat reglement zo belangrijk zijn dat die beter in de wet opgenomen zouden kunnen worden, zodat die dan zonder dat afzonderlijke aktes moeten worden aangepast, voor elke VVE gelden.

De minister kondigt aan om de voorstellen die betrekking hebben op de wet- en regelgeving dit jaar uit te werken.

Wij volgen de ontwikkelingen en houden u op de hoogte.

Annegien van Rijsewijk, advocaat vastgoed

Heeft u vragen over bovenstaand artikel, dan kunt contact opnemen met de afdeling Vastgoed, Overheid & Notariaat

Ook interessant?