Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Vastgoed, Overheid & Notariaat

Strikte uitleg van splitsingsakte maar gebruik van appartement als bordeel toch toegestaan

Per van der Kooi

11 december 2013 - 2 minuten leestijd

Het gebruik van een appartement in strijd met de daaraan in de splitsingsakte gegeven bestemming is niet toegestaan. Als een appartement de bestemming ‘wonen’ heeft, mag dat niet gebruikt worden voor de exploitatie van een bed & breakfast. In de regel mag een appartement  waarop de bestemming ‘café en magazijn’ rust ook niet als seksinrichting worden gebruikt. In de regel…

De inhoud van een splitsingsakte moet worden uitgelegd naar objectieve maatstaven en op een manier zoals degenen voor wie die regeling is geschreven (de appartementseigenaren) de reglementen zullen begrijpen. De meeste eigenaren zijn niet betrokken geweest bij het opstellen van de reglementen van de VVE en weten dus ook niet precies weten wat de gedachte daarachter is geweest. De bestemming ‘café en magazijn’ moet dan ook grammaticaal worden uitgelegd. Het gebruik als bordeel valt daar niet onder, aldus de Rechtbank Rotterdam (Rechtspraak.nl; ECLI:NL:RBROT:2013:BZ3254): “Bij een cafébedrijf staat, uitgaande van de letterlijke betekenis van deze term, de ontvangst van klanten met het doel in het café iets te drinken en/of nuttigen en in contact te komen met andere cafébezoekers centraal. De aard van de door een seksinrichting geleverde diensten wijkt hiervan sterk af.” Het gebruik van het appartement is dan ook strijdig met de splitsingsakte.

Toch wordt de vordering van de VVE om dit gebruik te verbieden afgewezen. Die is verjaard omdat de eigenaar het appartement al sinds 1983 als bordeel in gebruik heeft. Hij heeft daarvoor zelfs een vergunning van de gemeente Rotterdam. Voor een vordering als deze geldt een verjaringstermijn van 20 jaar. Die termijn vangt aan op het moment dat de VVE en de andere eigenaren bekend waren of hadden kunnen zijn met het gebruik van het appartement als bordeel. Een bordeelvergunning is openbaar bekend gemaakt en bovendien, aldus de rechtbank, is het onaannemelijk dat de exploitatie van een seksinrichting in het gebouw door de leden van de VVE lange tijd onopgemerkt is gebleven.

De VVE had, kortom, eerder aan de bel moeten trekken.

Per van der Kooi, advocaat Aanbestedings- en Vastgoedrecht

Ook interessant?