Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Vanaf 9 juli 2010 meer tijdelijke contracten toegestaan voor jongeren tot 27 jaar

14 juli 2010 - < 1 minuut leestijd

Eerder meldden wij dat de Eerste Kamer heeft ingestemd met verruiming van de mogelijkheid om jongeren een tijdelijk contract aan te bieden. (Zie ook “Meer tijdelijke contracten voor jongeren tot 27 jaar d.d. 30 juni 2010”.) De wet is inmiddels gepubliceerd in het Staatsblad. Vanaf 9 juli 2010 is het werkgevers toegestaan jongeren tot 27 jaar tot vier keer toe een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan te bieden. De maximale duur van de opeenvolgende contracten mag bij elkaar vier jaar zijn. Wordt deze duur overschreden of wordt een werknemer een vijfde arbeidsovereenkomst aangeboden, dan ontstaat van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Deze wet geldt tijdelijk en in principe tot 1 januari 2012. Als de economische crisis aanhoudt, kan de maatregel worden verlengd tot uiterlijk 1 januari 2014. Let op: Op het moment dat de werknemer de leeftijd van 27 jaar bereikt, stopt de nieuwe regeling direct en valt de werknemer weer onder de oude regeling. Dit betekent dat als een werknemer tijdens de looptijd van de vierde arbeidsovereenkomst 27 jaar wordt en langer dan 36 maanden in dienst is, de arbeidsovereenkomst automatisch gaat gelden voor onbepaalde tijd. Houdt u hiermee rekening als u gebruik maakt van deze regeling!

Ook interessant?