Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Overzicht Delen
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Hoge Raad biedt duidelijkheid inzake overgang van onderneming bij intra concern tewerkgestelde werknemers

Henriëtte van Baalen

15 april 2013 - 2 minuten leestijd

Voor de toepasselijkheid van de regels inzake overgang van onderneming (art. 7:663 BW) is het niet nodig dat werknemers die te werk zijn gesteld bij de overgedragen onderneming ook formeel een arbeidsovereenkomst hebben met die onderneming. Dit heeft de Hoge Raad besloten in de Albron-zaak.

De casus was als volgt. Alle werknemers van Heineken hebben een arbeidsovereenkomst met een personeelsvennootschap en worden gedetacheerd bij verschillende werkmaatschappijen van Heineken. Werknemer in kwestie was tewerkgesteld als medewerker catering bij een werkmaatschappij van Heineken. De cateringactiviteiten zijn op een bepaald moment uitbesteed aan Albron. Vervolgens is tussen werknemer en Albron discussie ontstaan over de toepasselijke arbeidsvoorwaarden. De rechten en plichten die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst gaan bij een overgang van onderneming namelijk over op de verkrijger.

Art. 7:663 BW is gebaseerd op een Europese richtlijn. De terminologie van de richtlijn wijkt af van art. 7:663 BW. Die bepaling spreekt over “werkgever” en “arbeidsovereenkomst”. De Richtlijn spreekt over “vervreemder” en “arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking”. Volgens Albron zou art. 7:663 BW niet van toepassing zijn. De werknemer was slechts gedetacheerd bij een dochtermaatschappij van Heineken en deze dochtermaatschappij kon volgens Albron niet als werkgever in de zin van art. 7:663 BW worden aangemerkt.

Werknemer kreeg van het Hof Amsterdam gelijk nadat het Hof van Justitie prejudiciële vragen in het nadeel van Albron had uitgelegd. De werkmaatschappij waar werknemer feitelijk was tewerkgesteld wordt beschouwd als werkgever in de zin van art. 7:633 BW, zodat de rechten en verplichtingen van Heineken zijn overgegaan op Albron. Albron heeft cassatie ingesteld en aangevoerd dat het hof Amsterdam met de uitleg van art. 7:663 BW de richtlijnconforme uitleg te buiten gaat.

De Hoge Raad gaat uitgebreid in op de richtlijnconforme uitleg van het begrip “werkgever” in art. 7:663 BW. Hiermee wordt volgens de Hoge Raad hetzelfde bedoeld als met “vervreemder”. Voor zover er nog onduidelijkheid bestond over het begrip “werkgever” is dit nu door de Hoge Raad weggenomen.

Karima Moaddine, advocaat arbeidsrecht

 

Ook interessant?