Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Overzicht Delen
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Doorvragen….

Per van der Kooi

18 februari 2013 - < 1 minuten leestijd

Natuurlijk stelt u tijdens een sollicitatiegesprek de juiste vragen om het spreekwoordelijke kaf van het koren te scheiden. Maar vraagt u ook voldoende door? Na lezing van onderstaande casus vast wel…

Tijdens de sollicitatie bleek een werknemer een ‘gat’ van acht jaar in zijn CV te hebben. Daarnaar gevraagd heeft werknemer verklaard dat hij voor zijn ouders heeft gezorgd en een studie alternatieve geneeswijzen heeft gevolgd. Na indiensttreding blijkt hij een crimineel verleden te hebben. Werknemer erkent desgevraagd dat hij gevangen heeft gezeten. Werkgever vindt dat werknemer dat bij zijn sollicitatie had moeten opbiechten en heeft werknemer geschorst. Werknemer vordert wedertewerkstelling. Hij stelt dat, als werkgever hem daarnaar zou hebben gevraagd, hij de waarheid zou hebben verteld maar dat hij op aanraden van de reclassering niet uit zichzelf over zijn verleden heeft gesproken.

De kantonrechter oordeelt dat op werknemer onder de gegeven omstandigheden niet de plicht rust om uit zichzelf opening van zaken te geven. Dat zou anders zijn indien er een reële vrees voor herhaling van strafbare feiten zou bestaan door uitvoering van de werkzaamheden, maar daarvan is niet gebleken. Werkgever, aldus de kantonrechter, heeft de onwetendheid voor een groot deel aan zichzelf te wijten door niet naar het verleden van werknemer te vragen, terwijl daarvoor toch redenen en aanwijzingen aanwezig waren. Indien werkgever de gebruikelijke vragen had gesteld had zij het gehele verhaal boven tafel gekregen. De vordering tot wedertewerkstelling wordt dan ook toegewezen.

Bron: kantonrechter Almelo, 29 januari 2013 (LJN BY9847)

Per van der Kooi, advocaat arbeidsrecht

Ook interessant?