Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Franchise is gebaseerd op duurzaam samenwerken, maar soms ontstaan er ongewild toch conflictsituaties tussen de betrokkenen. Hoe kunnen dergelijke conflicten het beste opgelost worden? Welke middelen heeft een franchisegever tot haar beschikking om problemen te voorkomen, maar ook om ze uiteindelijk op te lossen?

In de presentatie van Jan-Willem Kolenbrander, franchise-advocaat bij De Clercq Advocaten Notariaat, wordt toegelicht welke juridische middelen een franchisegever ter beschikking heeft om conflicten te voorkomen en op te lossen. In de presentatie van Corine de Jong en Sabine Schroeder, allebei professionele mediators, komt vervolgens aan de orde wat de meest voorkomende oorzaken van conflicten zijn en hoe mediation kan bijdragen aan een duurzame oplossing met behoud van de franchiserelatie.

Door het volgen van deze themabijeenkomst krijgt u in een kort tijdsbestek een goed beeld van de manier waarop conflicten kunnen ontstaan, hoe conflicten kunnen worden voorkomen en vooral opgelost kunnen worden. Uiteraard krijgt u ruim de gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers.

Deze bijeenkomst is uitsluitend bedoeld voor franchisegevers. U kunt zich kosteloos aanmelden door een e-mail te sturen naar j.kolenbrander@declercq.com. Indien u vooraf al vragen heeft, dan horen wij dat graag zodat de sprekers dat in hun voorbereiding mee kunnen nemen.

Het programma:

 • 16:00 uur                     Ontvangst
 • 16:15 – 16:45 uur         Presentatie Jan-Willem Kolenbrander
 • 16:45 – 17:30 uur         Presentatie Corine de Jong en Sabine Schroeder
 • 17:30 uur                     Afsluiting en borrel

Franchise is gebaseerd op duurzaam samenwerken, maar soms ontstaan er ongewild toch conflictsituaties tussen de betrokkenen. Hoe kunnen dergelijke conflicten het beste opgelost worden? Welke middelen heeft een franchisegever tot haar beschikking om problemen te voorkomen, maar ook om ze uiteindelijk op te lossen?

In de presentatie van Jan-Willem Kolenbrander, franchise-advocaat bij De Clercq Advocaten Notariaat, wordt toegelicht welke juridische middelen een franchisegever ter beschikking heeft om conflicten te voorkomen en op te lossen. In de presentatie van Corine de Jong en Sabine Schroeder, allebei professionele mediators, komt vervolgens aan de orde wat de meest voorkomende oorzaken van conflicten zijn en hoe mediation kan bijdragen aan een duurzame oplossing met behoud van de franchiserelatie.

Door het volgen van deze themabijeenkomst krijgt u in een kort tijdsbestek een goed beeld van de manier waarop conflicten kunnen ontstaan, hoe conflicten kunnen worden voorkomen en vooral opgelost kunnen worden. Uiteraard krijgt u ruim de gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers.

Deze bijeenkomst is uitsluitend bedoeld voor franchisegevers. U kunt zich kosteloos aanmelden door een e-mail te sturen naar j.kolenbrander@declercq.com. Indien u vooraf al vragen heeft, dan horen wij dat graag zodat de sprekers dat in hun voorbereiding mee kunnen nemen.

Het programma:

 • 16:00 uur                     Ontvangst
 • 16:15 – 16:45 uur         Presentatie Jan-Willem Kolenbrander
 • 16:45 – 17:30 uur         Presentatie Corine de Jong en Sabine Schroeder
 • 17:30 uur                     Afsluiting en borrel

Voor de cliënten van WIJdezorg, hun naaste familieleden en/of hun verzorgers, verzorgt ons notariaat een lezing. De volgende onderwerpen staan op het programma:

Levenstestament

Er is de laatste  tijd  veel aandacht  voor het “levenstestament”. Dit is een belangrijk document voor de situatie waarin u uw belang niet meer zelf kunt behartigen.

Maar wat is een levenstestament precies en wat is de meerwaarde ervan voor u persoonlijk? U krijgt informatie over het levenstestament  en over de verschillende keuzes die u kunt maken zodat u uw belang bij ziekte, wilsonbekwaamheid en/of langdurige afwezigheid optimaal kunt laten behartigen.

Schenken en nalaten

Hoe doet u een geldige schenking? Wat zijn de gevolgen van een schenking? Wat moet u regelen in een testament en wat kunt u ook buiten een testament om rechtsgeldig vastleggen? Deze vragen worden beantwoord en u krijgt praktische informatie over het in gang zetten van een schenking of het opstellen van een testament.

Erfbelasting besparen

Wij Nederlanders  staan bekend  als een spaarzaam volkje. Dat heeft zeker zijn voordelen maar de Belastingdienst pikt een aanzienlijk  graantje mee zodra uw spaargeld   in handen komt van uw erfgenamen. Wij voorzien u van tips en wetenswaardigheden over de Nederlandse erfbelasting en schenkbelasting zodat u kunt beoordelen of u belasting kunt besparen door het doen van schenkingen aan uw naaste familieleden of door het opstellen van een testament.

 

Kandidaat-notaris mr. Caroline van Niekerk verzorgt de lezing en praat alle aanwezigen bij over deze onderwerpen.

Bent u geen cliënt bij WIJdezorg maar wel op zoek naar meer informatie over deze onderwerpen? Neem dan gerust contact op met ons notariaat.

Op maandag 23 april a.s. wordt het boek ‘De Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren – een korte introductie’ gepresenteerd. Het boek is geschreven door Caroline Mehlem en Vincent Stavleu. Beiden zijn werkzaam als advocaat binnen het team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen.

Het eerste exemplaar van het  boek overhandigen zij aan Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg. Hij is één van de initiatiefnemers van het wetsvoorstel en zal een korte toelichting geven op de behandeling van de wet in de Kamers.

U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn, het is dan wel nodig om u tevoren even aan te melden. U kunt dat doen door een e-mail te sturen naar v.stavleu@declercq.com.

Vrijdag 9 maart vindt de presentatie plaats van het boek ‘Franchise – een korte introductie’. Het boek is geschreven door Jan-Willem Kolenbrander en bevat een bijdrage van Teun Pouw omtrent intellectuele eigendomsrechten. Beiden zijn werkzaam als advocaat bij ons kantoor.

Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan mevrouw Iris Houben. Iris Houben is sinds vele jaren universitair hoofddocent privaatrecht aan de Universiteit Leiden en onder andere auteur van het deel van de Asser-serie waarin onder meer de franchiseovereenkomst aan bod komt.

Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor genodigden.

Na zijn rechtenstudie aan de Universiteit Leiden (afstudeerrichting Civiel recht) werkte Jan-Willem enkele jaren bij de grootste rechtsbijstandsverzekeraar van Nederland. Daar werd zijn interesse voor commerciële samenwerkingsverbanden – zoals agentuur en franchise – aangewakkerd. Na zijn overstap in 2008 naar de advocatuur richt Jan-Willem zich volledig op franchise en franchise-gerelateerde kwesties. Sinds 2012 werkt hij bij De Clercq als gespecialiseerd franchiseadvocaat. Verder ondersteunt Jan-Willem met zijn kennis en ervaring van litigation andere teams binnen kantoor, zoals het arbeidsrechtteam en het IT, IE en privacy team.

Het KNVI is de Nederlandse beroepsvereniging van en voor IT-professionals en -managers. Het is een onafhankelijk platform waar leden al meer dan 50 jaar hun vakkennis bijhouden en hun netwerk onderhouden. Binnen het KNVI zijn verschillende Special Interest Groups (SIG) actief. Als voorzitter van de SIG IT-Recht nodigt Natascha van Duuren (advocaat en partner IT, IE & Privacy) u van harte uit voor de bijeenkomst: Trends in het telecommunicatierecht 2018; Van beleidsregels voor Internetsnelheden tot een nieuwe cookiewet.

De lezing wordt verzorgt door prof. mr. Gera van Duivenvoorde, bijzonder hoogleraar verbonden aan eLaw, Centrum voor Recht en Digitale Technologie van de Rijksuniversiteit Leiden en advocaat-in-dienstbetrekking bij KPN.

Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in alle EU-lidstaten van toepassing. Alle organisaties in de publieke en private sector worden geacht om vanaf die datum hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming te brengen. De AVG kent een hoop nieuwe verplichtingen, waaronder de aanstelling van een functionaris gegevensbescherming, documentatieplicht, het uitvoeren van Privacy Impact Assessments en het toepassen van Privacy by Design en Privacy by Default. Wat houdt dit volgens de wetgever precies in? Welke concrete aanknopingspunten biedt de huidige en toekomstige wetgeving?

Nadat Natascha van Duuren vanuit een juridisch perspectief kort is ingegaan op de nieuwe verplichtingen die voortvloeien uit de AVG, zal Richard Claassen vanuit de praktijk en vanuit zijn jarenlange ervaring vertellen hoe een gestructureerde Privacy by Design methode gaat helpen om een organisatie met een complex ecosysteem, aantoonbaar privacy-vriendelijk en -compliant te maken.

Van dit evenement zijn de presentaties én de volledige opname beschikbaar!

Klik hier voor de presentatie van Natascha van Duuren.

Klik hier voor de presentatie van Richard Claassens.

Klik hier voor de volledige video-opname.

 

Sprekers

 

Natascha van Duuren

 

Natascha van Duuren werkt sinds 1998 als advocaat bij De Clercq en voltooide sindsdien de postdoctorale opleiding Informaticarecht (Grotius Academie) en de specialisatieopleiding Privacy en Persoonsgegevens aan de TILT (Tilburg Institute for Law, Technology and Society). Natascha adviseert nationale en internationale cliënten over kwesties met betrekking tot IT en privacy. Daarnaast is zij docent aan de HAN bij de Leergang Functionaris voor de Gegevensbescherming en gastdocent in het Executing Program in Digital Auditing aan de VU. Tevens is zij voorzitter van de Special Interest Group IT-Recht van het KNVI.

Richard Claassens

Richard Claassens was 2 jaar lead architect voor het programma Privacy bij SNS Bank NV en tien jaar applicatiearchitect voor klantgerichte processen en systemen van de bank op het gebied van innovatie, databasemarketing en compliance. Daarvoor was hij 10 jaar bij een groot aantal private en publieke organisaties als IT Architect actief, veelal bij de start van projecten. Zijn postdoctorale opleiding tot Master of Information Management opleiding (MIM) gaf hem expertise ten aanzien van organisatorische processen in relatie tot informatieverwerking.

 

 

Key takeaways:

 • Inleiding in AVG en welke concrete verplichtingen dit met zich meebrengt voor organisaties
 • welke maatregelen genomen moeten worden vóór 25 mei 2018
 • hoe u een gestructureerde Privacy by Design methode kunt ontwikkelen

Deelname is kosteloos. Voor aanmelden, klik hier.