Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Op maandag 23 april a.s. wordt het boek ‘De Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren – een korte introductie’ gepresenteerd. Het boek is geschreven door Caroline Mehlem en Vincent Stavleu. Beiden zijn werkzaam als advocaat binnen het team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen.

Het eerste exemplaar van het  boek overhandigen zij aan Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg. Hij is één van de initiatiefnemers van het wetsvoorstel en zal een korte toelichting geven op de behandeling van de wet in de Kamers.

Vrijdag 9 maart vindt de presentatie plaats van het boek ‘Franchise – een korte introductie’. Het boek is geschreven door Jan-Willem Kolenbrander en bevat een bijdrage van Teun Pouw omtrent intellectuele eigendomsrechten. Beiden zijn werkzaam als advocaat bij ons kantoor.

Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan mevrouw Iris Houben. Iris Houben is sinds vele jaren universitair hoofddocent privaatrecht aan de Universiteit Leiden en onder andere auteur van het deel van de Asser-serie waarin onder meer de franchiseovereenkomst aan bod komt.

Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor genodigden.

Na zijn rechtenstudie aan de Universiteit Leiden (afstudeerrichting Civiel recht) werkte Jan-Willem enkele jaren bij de grootste rechtsbijstandsverzekeraar van Nederland. Daar werd zijn interesse voor commerciële samenwerkingsverbanden – zoals agentuur en franchise – aangewakkerd. Na zijn overstap in 2008 naar de advocatuur richt Jan-Willem zich volledig op franchise en franchise-gerelateerde kwesties. Sinds 2012 werkt hij bij De Clercq als gespecialiseerd franchiseadvocaat. Verder ondersteunt Jan-Willem met zijn kennis en ervaring van litigation andere teams binnen kantoor, zoals het arbeidsrechtteam en het IT, IE en privacy team.

Het KNVI is de Nederlandse beroepsvereniging van en voor IT-professionals en -managers. Het is een onafhankelijk platform waar leden al meer dan 50 jaar hun vakkennis bijhouden en hun netwerk onderhouden. Binnen het KNVI zijn verschillende Special Interest Groups (SIG) actief. Als voorzitter van de SIG IT-Recht nodigt Natascha van Duuren (advocaat en partner IT, IE & Privacy) u van harte uit voor de bijeenkomst: Trends in het telecommunicatierecht 2018; Van beleidsregels voor Internetsnelheden tot een nieuwe cookiewet.

De lezing wordt verzorgt door prof. mr. Gera van Duivenvoorde, bijzonder hoogleraar verbonden aan eLaw, Centrum voor Recht en Digitale Technologie van de Rijksuniversiteit Leiden en advocaat-in-dienstbetrekking bij KPN.

Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in alle EU-lidstaten van toepassing. Alle organisaties in de publieke en private sector worden geacht om vanaf die datum hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming te brengen. De AVG kent een hoop nieuwe verplichtingen, waaronder de aanstelling van een functionaris gegevensbescherming, documentatieplicht, het uitvoeren van Privacy Impact Assessments en het toepassen van Privacy by Design en Privacy by Default. Wat houdt dit volgens de wetgever precies in? Welke concrete aanknopingspunten biedt de huidige en toekomstige wetgeving?

Nadat Natascha van Duuren vanuit een juridisch perspectief kort is ingegaan op de nieuwe verplichtingen die voortvloeien uit de AVG, zal Richard Claassen vanuit de praktijk en vanuit zijn jarenlange ervaring vertellen hoe een gestructureerde Privacy by Design methode gaat helpen om een organisatie met een complex ecosysteem, aantoonbaar privacy-vriendelijk en -compliant te maken.

Van dit evenement zijn de presentaties én de volledige opname beschikbaar!

Klik hier voor de presentatie van Natascha van Duuren.

Klik hier voor de presentatie van Richard Claassens.

Klik hier voor de volledige video-opname.

 

Sprekers

 

Natascha van Duuren

 

Natascha van Duuren werkt sinds 1998 als advocaat bij De Clercq en voltooide sindsdien de postdoctorale opleiding Informaticarecht (Grotius Academie) en de specialisatieopleiding Privacy en Persoonsgegevens aan de TILT (Tilburg Institute for Law, Technology and Society). Natascha adviseert nationale en internationale cliënten over kwesties met betrekking tot IT en privacy. Daarnaast is zij docent aan de HAN bij de Leergang Functionaris voor de Gegevensbescherming en gastdocent in het Executing Program in Digital Auditing aan de VU. Tevens is zij voorzitter van de Special Interest Group IT-Recht van het KNVI.

Richard Claassens

Richard Claassens was 2 jaar lead architect voor het programma Privacy bij SNS Bank NV en tien jaar applicatiearchitect voor klantgerichte processen en systemen van de bank op het gebied van innovatie, databasemarketing en compliance. Daarvoor was hij 10 jaar bij een groot aantal private en publieke organisaties als IT Architect actief, veelal bij de start van projecten. Zijn postdoctorale opleiding tot Master of Information Management opleiding (MIM) gaf hem expertise ten aanzien van organisatorische processen in relatie tot informatieverwerking.

 

 

Key takeaways:

  • Inleiding in AVG en welke concrete verplichtingen dit met zich meebrengt voor organisaties
  • welke maatregelen genomen moeten worden vóór 25 mei 2018
  • hoe u een gestructureerde Privacy by Design methode kunt ontwikkelen

Deelname is kosteloos. Voor aanmelden, klik hier.