Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & PensioenCoronaOndernemingsrecht

Van Werktijdverkorting naar de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Renate Vink-Dijkstra

18 maart 2020 - 3 minuten leestijd

Gisteravond kondigden wij het in onze blog al aan: de regering heeft nadere noodmaatregelen getroffen om te proberen de economie op gang te houden en de werkgelegenheid te kunnen borgen. De afgelopen weken deden maar liefst 50.000 ondernemingen een beroep op de werktijdverkortingsregeling. Daar was deze regeling – uiteraard – niet op toegespitst. Per direct is deze regeling gestopt en een nieuwe regeling ingevoerd: de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze regeling moet nog op schrift worden uitgewerkt. Wij kunnen u alvast de volgende hoofdlijnen meegeven.

Wie kan er een beroep doen op de NOW?

 • Alle ondernemers die een omzetverlies van minimaal 20% verwachten;
 • Voor alle werknemers: contracten voor bepaalde tijd, onbepaalde tijd en oproepcontracten (zoals nulurencontracten en min-max contracten);
 • Indien u het loon van uw werknemers volledig blijft doorbetalen; en
 • Tijdens de subsidieperiode geen ontslagen wegens bedrijfseconomische omstandigheden worden aangevraagd.

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?

De hoogte van de tegemoetkoming wordt gekoppeld aan het verwachte omzetverlies. Er geldt voor de tegemoetkoming een maximum van 90% van de loonkosten bij een verwacht omzetverlies van 100%. De overheid heeft ter illustratie de volgende staffel openbaar gemaakt:

 • Bij 100% omzetverlies: een tegemoetkoming van 90% van de loonkosten;
 • Bij omzetverlies van 50%: een tegemoetkoming van 45% van de loonkosten;
 • Bij omzetverlies van 25%: een tegemoetkoming van 22,5% van de loonkosten;

Er wordt gesproken over loonkosten, het lijkt er dan ook op dat het gaat om de daadwerkelijke loonkosten (en geen maximaal dagloon zoals bij de WW-uitkering geldt). De koppeling naar de WW is hiermee volledig losgelaten. Dat betekent dat de WW-rechten van uw werknemer ongewijzigd blijven en niet worden aangetast.

Hoe lang krijgt u deze tegemoetkoming?

De tegemoetkoming wordt in eerste instantie verleend voor een periode van drie maanden, te rekenen vanaf 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. Er zal een verlengingsmogelijkheid komen van nog eens drie maanden.

Hoe werkt de nieuwe regeling?

 1. Er moet een aanvraag worden ingediend bij UWV (nadere uitwerking daarvan volgt nog);
 2. Na de aanvraag ontvangt u een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming;
 3. U blijft het loon van uw werknemers volledig doorbetalen;
 4. Achteraf wordt vastgesteld wat de daadwerkelijke omzetdaling is geweest en kan er een correctie plaatsvinden (indien blijkt dat sprake is geweest van een daling van de loonsom).

Wat als u al werktijdverkorting had aangevraagd?

In de situatie dat u als ondernemer al werktijdverkorting had aangevraagd én de vergunning ook heeft verkregen, dan blijft deze van kracht. Een eventuele verlenging gaat vervolgens volgens de nieuwe regels. Als u wel al een aanvraag had ingediend, maar nog geen vergunning heeft gekregen, dan gaat de aanvraag mee met de nieuwe regels.

Vragen of hulp nodig? Neem gerust contact op!

Renate Vink-Dijkstra, Advocaat Arbeid, Medezeggenschap, Pensioen


Blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’

Wilt u meer informatie over de juridische gevolgen van het coronavirus? Onze specialisten volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u via kennisblogs steeds op de hoogte. Alle relevante informatie op het gebied van Arbeidsrecht, Medezeggenschapsrecht, Ondernemingsrecht en IT, IE & Privacy leest u in onze uitgebreide blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt deze uiteraard steeds direct aangevuld. Voor een overzicht van alle blogs in deze blogserie, klik hier.

Juridische Corona Helpdesk

De gevolgen van het Coronavirus (COVID-19) zijn immens. De maatschappelijke impact is nog niet te overzien. Wat betekent dat voor uw onderneming of organisatie? Met het oog op al uw vragen en vanuit een integrale aanpak vanuit al onze teams opent De Clercq een Juridische Corona Helpdesk. Onze specialisten zijn per direct 24/7 bereikbaar voor al uw vragen. Chat live of ontvang een kort advies per mail. Meer info? Klik hier!

Ook interessant?