Afgelopen donderdag heeft de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) gedebatteerd.

Het concept verslag van het debat treft u hier aan. De Tweede Kamer was positief over veel onderdelen van het wetsvoorstel, maar niet over alles.

Zo werd kritiek geuit op de ‘i-grond’, die werkgever de mogelijkheid zou geven ontslaggronden te bundelen om toch te komen tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Volgens (onder andere) de SP levert een dergelijke i-grond een ‘aanval op werknemersrechten’ op. Het ontslagrecht wordt hiermee namelijk versoepeld, hetgeen de positie van werknemers kwetsbaarder maakt.

Ook de aan deze i-grond gelieerde hogere ontslagvergoeding moest het in de Tweede Kamer ontgelden. De rechters zouden de vrijheid moeten hebben hogere ontslagvergoedingen dan maximaal 150% van de transitievergoeding toe te kennen, in het geval de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden op de i-grond. Maar hoe wordt een dergelijke ontslagvergoeding dan berekend? Herinvoering van de kantonrechtersformule dan maar? Het komt mij voor dat in dat geval het ontslagrecht grotendeels teruggaat naar hoe het was vóór de invoering van de WWZ.

Naast de i-grond en de hogere ontslagvergoeding moest de verlengde proeftijd (van twee naar vijf maanden) het in het debat ook ontgelden. De kritiek was zelfs dusdanig, dat Minister Koolmees tijdens het debat heeft aangegeven het idee van een langere proeftijd te laten varen.

Op dinsdag 5 februari 2019 stemt de Tweede Kamer over de WAB en ingediende moties.

Tot zover de korte update. We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team Arbeidsrecht, Medezeggenschap & mediation