Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Reorganisatie of Herstructurering


Gratis webinar op 25 september van 09:00 - 11:00
Gratis webinar op 25 september van 09:00 - 11:00

Veel ondernemingen worden vroeg of laat geconfronteerd met de situatie dat moet worden ingegrepen zodat de onderneming weer gezond wordt én blijft. Een herstructurering is één van de mogelijkheden om dit te bereiken.

Het besluit en de gevolgen daarvan zijn complex en ingrijpend voor ondernemers, medewerkers, klanten en crediteuren. Dit geldt zeker voor een onderneming in financiële moeilijkheden. In korte tijd zien betrokken partijen zich dan geconfronteerd met veel problemen. Daarbij bestaat behoefte aan snel en doortastend handelen, advies over posities, mogelijkheden en oplossingen, maar ook aan inzichten vanuit diverse invalshoeken. Niet alleen met als doel de onderneming of een deel daarvan in veilig vaarwater te brengen, maar ook om belangen van bijvoorbeeld crediteuren, aandeelhouders of werknemers veilig te stellen.

Onze specialisten hebben ruime ervaring met deze trajecten. Graag delen zij hun kennis hierover met bestuurders, directie en HR(management) tijdens een live webinar op vrijdag 25 september 2020. Uiteraard is er tijdens het webinar de mogelijkheid om direct vragen te stellen.

Wilt u in 2 uur worden bijgepraat over dit onderwerp? Schrijf u dan direct in!

Programma:

09:00 – 09:30 | Herstructurering

09:30 – 10:00 | Medezeggenschap in geval van Reorganisatie of Herstructurering

10:00 – 10:10 | Pauze

10:10 – 11:00 | Reorganisatie en Ontslag

Renate Vink-Dijkstra

Advocaat bij Medezeggenschap

Renate Vink-Dijkstra is een zeer gedreven en enthousiaste advocaat met een groot hart voor arbeid en medezeggenschap. Samen met haar cliënten probeert ze vanuit menselijk en praktisch oogpunt steeds de beste oplossing te bereiken.

Opleiding en carrière

Renate doorliep haar rechtenstudie aan de Universiteit Leiden en studeerde in 2008 af. Sindsdien is Renate als advocaat werkzaam en heeft ze zich gespecialiseerd in het arbeidsrecht, meer in het bijzonder in de medezeggenschap. In dat kader rondde Renate in 2015 met succes de specialisatieopleiding Arbeid, Onderneming en Medezeggenschap af aan de Universiteit van Amsterdam. Haar passie voor arbeid en medezeggenschap is terug te zien in haar dagelijkse praktijk, waarin zij uiteenlopende trajecten begeleidt op het gebied van collectief arbeidsrecht en medezeggenschap. Daarnaast deelt Renate haar kennis en ervaring graag middels publicaties en het verzorgen van onderwijs. Ook is zij als (buiten)promovendus verbonden aan de Universiteit Leiden, waar zij onderzoekt wat ‘the next level’ van medezeggenschap in Nederland zou moeten zijn rekening houdend met de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en binnen ondernemingen.

De dagelijkse praktijk van Renate:

“Het is een groot voorrecht om iedere dag met medezeggenschap bezig te mogen zijn en bij te dragen aan effectieve medezeggenschap binnen ondernemingen, de overheid, de zorg en het onderwijs. Mijn dagelijkse praktijk varieert van het voorbereiden en uitvoeren van fusies, overnames, herstructureringen of reorganisatie tot de totstandkoming of wijziging van (collectieve) arbeidsvoorwaarden en het inrichten van een passende medezeggenschapsstructuur. Dit doe ik graag in gezamenlijkheid en met in achtneming van alle betrokken belangen. Medezeggenschap gaat over meepraten en meedenken, samen tot het beste resultaat komen, een resultaat dat goed is voor de werknemers én de onderneming. Daarbij denk ik graag mee vanuit juridisch, strategisch en praktisch oogpunt, zodat de beste oplossingen tot stand komen. En als het nodig is? Dan heb ik de juridische haakjes die daarbij kunnen helpen.”

Rechtsgebiedenregister

Renate Vink-Dijkstra heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht

Houdt zich ook bezig met:

  • Collectief ontslag
  • Medezeggenschap
  • Pensioenen

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Partner of Choice

Renée Huijsmans

Advocaat bij Arbeid & Pensioen

Renée Huijsmans is – zoals een cliënt haar eens omschreef – nuchter en to the point. Ze past daarmee goed bij De Clercq. Door haar luisterend oor en oprechte interesse weet zij zich eenvoudig in uw situatie te verplaatsen, wat het prettig maakt om met haar te sparren.

Opleiding en carrière

Renée studeerde Rechten aan de Universiteit Maastricht, waar ze Civiel recht als afstudeerrichting koos. Tijdens haar studie was ze als vrijwilligster actief bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Maastricht. Sinds 2009 werkt Renée als advocaat en juridisch adviseur, in 2016 kwam ze met de nodige praktijkervaring het team van De Clercq versterken. Binnen het arbeidsrecht heeft Renée zich gespecialiseerd op diverse deelgebieden, zoals medezeggenschap, reorganisaties en individueel  en collectief ontslag. In 2015 rondde ze aan de Radboud Universiteit Nijmegen met succes de Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht af.

De dagelijkse praktijk van Renée

“Binnen de sectie Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen leg ik me voornamelijk toe op het individuele en collectieve ontslagrecht. Daarnaast kan ik u uitstekend adviseren over zaken in relatie tot arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden, arbeidsongeschiktheid, disfunctioneren en de arbeidsrechtelijke aspecten rondom reorganisaties. Ik heb veel ervaring met advisering binnen het onderwijs en de overheid en sta regelmatig ondernemingsraden en bestuurders bij in medezeggenschapsrechtelijke kwesties. Ook ben ik lid van het WOR-team – dat is gespecialiseerd in medezeggenschap – en het onderwijsteam van De Clercq.”

 

Rechtsgebiedenregister

Renée Huijsmans heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht
  • Onderwijsrecht

Houdt zich ook bezig met:

  • Medezeggenschap

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Eveline Bakker

Advocaat bij Ondernemingsrecht

Eveline Bakker is als advocaat actief binnen de brede ondernemingsrechtelijke praktijk van De Clercq. Ze onderscheidt zich met name door haar gedrevenheid, ambitie en vasthoudendheid. Eveline werkt gestructureerd, gaat recht op haar doel af en verricht haar dagelijkse werk met aanstekelijk enthousiasme.

Opleiding en carrière

Eveline studeerde in 2016 af aan de Universiteit Leiden, waar ze twee masters afrondde: Fiscaal recht én Ondernemingsrecht. Met het volgen van de minor Bedrijfswetenschappen richtte ze haar focus echter al in de bachelor-fase van haar studie op het ondernemingsrecht. Tijdens haar studie deed ze via verschillende stages bovendien al waardevolle werkervaring op. Sinds 2015 versterkt Eveline de sectie Ondernemingsrecht van De Clercq.

De dagelijkse praktijk van Eveline

“Binnen onze sectie Ondernemingsrecht houd ik me onder meer bezig met aansprakelijkheidskwesties, waaronder bestuurdersaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid. Ook kan ik u adviseren bij geschillen binnen ondernemingen (zoals aandeelhoudersgeschillen), geschillen tussen aandeelhouders en bestuurders én geschillen met derden. Daarnaast help ik u graag met juridisch advies op het gebied van het contractenrecht. Tot slot ben ik actief betrokken bij interessante zaken met een accent op het faillissementsrecht en de daarmee verbonden complexe vraagstukken.“

Rechtsgebiedenregister

Eveline Bakker heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Ondernemingsrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Ook interessant?