Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Wnra: wat kunt u doen in de overgangsperiode


Gratis webinar op 14 februari van 11:00 - 12:00
Gratis webinar op 14 februari van 11:00 - 12:00

Het zal u niet ontgaan zijn: met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren wordt per 1 januari 2020 de normalisering een feit. Hiermee gaat voor de meeste overheidswerkgevers en ambtenaren het private arbeidsrecht gelden. Ambtenaren krijgen straks een arbeidsovereenkomst in plaats van een eenzijdige publiekrechtelijke aanstelling. De arbeidsvoorwaarden worden geregeld in – nog af te sluiten – cao’s en niet meer in rechtspositieregelingen.

De normalisering zal veel veranderingen teweeg brengen in de ambtelijke organisatie. Overheidswerkgevers en vakorganisaties moeten zorgen voor het afsluiten van nieuwe cao’s, ambtenaren moeten worden geïnformeerd over hun gewijzigde rechtspositie en personeelsmedewerkers, arbeidsjuristen en managers moeten worden bijgeschoold, etc.

Tijdens het live webinar komt de overgangsperiode rond de normalisering aan bod. Daarbij komen interessante onderwerpen voorbij, zoals het ontslagrecht, bijzondere arbeidsrechtelijke bedingen, het wel of niet opstellen van een arbeidsovereenkomst, de rol van het personeelshandboek, het cao-recht en de medezeggenschap. Ook heeft u de mogelijkheid om direct uw vragen te stellen aan onze specialist. En uiteraard krijgt u na afloop de opname toegezonden.

Wilt u in 1 uur worden bijgepraat over dit actuele onderwerp? Schrijf u dan direct in!

Vincent Stavleu

Advocaat bij Arbeid & Pensioen

Vincent Stavleu is een doortastende en gedreven advocaat die efficiënte en werkbare oplossingen nastreeft. Het belang van zijn cliënten staat hierbij vanzelfsprekend voorop. Dankzij zijn gevarieerde arbeidsverleden heeft Vincent ervaring met commerciële èn ambtelijke werkomgevingen.

Opleiding en carrière

Vincent heeft een tienjarige loopbaan bij de politie gehad. Allereerst bij de politie Haaglanden en vervolgens als juridisch adviseur bij de Korpsstaf van de Nationale Politie. Bij de Nationale Politie vervulde hij onder meer de functie van landelijk coördinator van verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur in veelal politiek gevoelige bestuursrechtelijke dossiers. Tijdens zijn werkzaamheden bij de Nationale Politie heeft Vincent in vier jaar zijn Master Rechten afgerond, waarna hij de overstap heeft gemaakt naar de advocatuur.

De dagelijkse praktijk van Vincent

“Mijn functie is breed en divers. Ik richt me op uiteenlopende kwesties waarbij zowel werkgevers als werknemers zijn betrokken. Naast het reguliere arbeidsrecht houd ik me ook bezig met bestuursrecht en het ambtenarenrecht, waaronder de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren. De ervaring die ik in mijn ‘vorige leven’ heb opgedaan, komt me daarbij uitstekend van pas. Ook kan ik u bijstaan in kwesties met betrekking tot het socialezekerheidsrecht – waaronder de problematiek rond arbeidsongeschiktheid en re-integratie – en adviseer ik werkgevers over de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Verbetering Poortwachter.”

Ben jij erbij?

Meld je aan voor het webinar en krijg de video achteraf toegestuurd.

Ik ben erbij

Meld je aan

Meld je gratis aan en krijg de video gratis achteraf toegestuurd.

Ook interessant?