Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Aanbestedingen


Inschrijven en gunnen volgens de regels van het spel

Bij een aanbesteding van een werk, dienst of levering gaat het vaak om relatief grote opdrachten waarmee zowel voor de aanbesteder als de inschrijvers grote financiële belangen gemoeid zijn. Om te waarborgen dat een aanbesteding verloopt volgens de beginselen van gelijkheid, transparantie en proportionaliteit, moeten aanbestedingsprocedures aan een woud van wetten, regels en richtlijnen voldoen. Dat maakt het aanbestedingsrecht tot een interessant, maar complex rechtsgebied dat zeer specifieke kennis vereist.

De advocaten van het team Aanbestedingen beschikken als geen ander over deze specifieke kennis. Ze hebben op het gebied van het aanbestedingsrecht dan ook jarenlang ervaring opgedaan, zowel aan de zijde van aanbestedende diensten als die van inschrijvers. Hun expertise is hierdoor – zoals u van De Clercq mag verwachten – veelzijdig en van het hoogste niveau.

Bereidt u namens een aanbestedende dienst een aanbestedingsprocedure voor, dan wilt u dat vanzelfsprekend zo zorgvuldig mogelijk doen. Een advocaat van het team aanbestedingen kan u hierbij uitstekend van dienst zijn. Hanteert u de juiste selectiecriteria om te kunnen beoordelen welke partij de opdracht het beste kan uitvoeren? Zijn uw selectiecriteria toegestaan én proportioneel? Weet u welke gunningscriteria u het beste kunt hanteren bij het beoordelen van aanbiedingen? En is uw aanbestedingsprocedure voldoende transparant en controleerbaar? Met een goed advies vooraf en goede begeleiding tijdens de aanbestedingsprocedure kunt u discussies, klachten en procedures voorkomen.

Maar ook als u als inschrijver deelneemt aan een aanbestedingsprocedure, kan onze expertise heel waardevol zijn. Aanbestedingen vergen voor u als inschrijver immers heel wat voorbereiding, overleg en rekenwerk. We kunnen vooraf voor u nagaan of de aanbestedingsprocedure aan alle richtlijnen voldoet. Ook kunnen we u adviseren over uw inschrijving, zodat u zeker weet dat deze aan de gestelde eisen van de aanbesteder voldoet. Meent u dat een opdracht ten onrechte niet aan u is gegund? Dan kunnen we voor u nagaan of de procedure volgens de regels is verlopen en – mocht dit niet het geval zijn – uw belangen tot aan de rechter verdedigen.

Focusgebieden

  • Opstellen en controleren van aanbestedingsstukken;
  • Adviseren over en controleren van selectie- en gunningscriteria;
  • Beoordelen van inschrijvingen conform bestek en voorwaarden van de aanbesteder;
  • Controleren van het aanbestedingsproces en beoordelen van de gunning;
  • Verlenen van bijstand bij het indienen van klachten en in juridische procedures, van kort geding tot bodemprocedure.

Door al die regels uit Brussel zien we soms door de bomen het bos niet meer. De Clercq zorgt ervoor dat we onze zaken juridisch voor elkaar hebben

Onze aanpak

Onze werkwijze is snel, doortastend en doelgericht. We zijn 24/7 bereikbaar en laten indien nodig alles uit onze handen vallen om uw belang te behartigen. Als team adviseren we zowel aanbesteders als inschrijvers. Hierdoor kennen we de voetangels en klemmen van beide partijen door en door en kunnen we u optimaal van dienst zijn. Vanzelfsprekend verloopt niet iedere aanbesteding vlekkeloos. De advocaten van ons team procederen dan ook regelmatig in het belang van onze cliënten.

Om onze specialistische kennis te delen, publiceren we regelmatig in (vak)tijdschriften en schrijven we mee aan de Kennisbank Inkoop en Aanbesteden van Reed Business information. Ook zélf breiden we onze kennis voortdurend uit, onder meer door het volgen van postdoctoraal onderwijs op het gebied van het aanbestedingsrecht. Tot slot zijn onze advocaten lid van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA). Belangrijker echter is onze ervaring, waarover u meer kunt lezen op de persoonlijke pagina’s (link naar declercq.com/over-ons/onze-mensen) van onze advocaten.

Blogs in Aanbestedingen

Contactpersonen