Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Zorg


Goede zorg is van essentieel belang voor onze maatschappij. Aan de kwaliteit van de zorg worden in ons land dan ook terecht hoge eisen gesteld. De complexe wet- en regelgeving en de vele veranderingen waarmee de gezondheidszorg te maken heeft, brengen echter heel wat uitdagingen met zich mee. De zorgspecialisten van De Clercq hebben alle expertise in huis om u optimaal te kunnen ondersteunen bij de juridische aspecten van de zorg. Zo bent u ervan verzekerd dat u in alle opzichten voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en aan uw wettelijke verplichtingen en zijn de belangen van uw patiënten, cliënten en medewerkers optimaal gewaarborgd.

Als zorgaanbieder heeft u – naast uw ambitie om te best mogelijk zorg te leveren – te maken met een breed scala van specifieke vraagstukken: privacy van patiënten en cliënten, toepassing van nieuwe technologieën, vastgoed, kwaliteitseisen, aansprakelijkheid, mededinging, aanbestedingen, zorgcontractering, samenwerkingsverbanden, klacht- en tuchtrecht, medezeggenschap, personele regelingen en nog veel meer. Specifieke kennis van en ervaring binnen de zorgsector is voor de juridische specialisten die u adviseren dan ook van groot belang.

Vanuit verschillende disciplines vormen specialisten van De Clercq samen een toegewijd team dat cliënten binnen de zorgsector bijstaat. Met hun jarenlange ervaring en up-to-date kennis adviseren ze binnen de zorg over uiteenlopende vraagstukken en voeren ze waar nodig procedures. Aan de hand van uw wensen en behoeften proberen onze specialisten steeds op praktische en constructieve wijze tot de beste oplossingen, initiatieven en adviezen te komen. Zo kunt u zich volledig richten op datgene waar uw organisatie voor staat: het verlenen van de best mogelijke zorg!