Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Vastgoed


In de vastgoedsector zijn onder meer bouwbedrijven, vastgoedeigenaren, projectontwikkelaars, investeerders en woningcorporaties actief. De dynamiek in de sector is hoog: enerzijds is vastgoed vrijwel doorlopend onderhevig aan de grillen van de economie, anderzijds hebben wetgeving, milieu en ruimtelijke ordening een bepalende invloed. Wie actief is in de vastgoedsector, moet dan ook beschikken over een flinke dosis doorzettingsvermogen, daadkracht en flexibiliteit. Datzelfde geldt voor de vastgoedspecialisten van De Clercq die hen met raad en daad bijstaan.

Binnen ons kantoor werken juristen van verschillende disciplines nauw met elkaar samen. Ze kennen de branche door en door en weten exact wat er vandaag de dag speelt en – minstens zo belangrijk – welke toekomstige ontwikkelingen van belang kunnen zijn. Hierdoor kunnen ze snel schakelen bij actuele problemen en proactief inspelen op de langere termijn. Doordat we altijd langdurige relaties nastreven, kennen we onze cliënten goed en kunnen we snel en efficiënt opereren. We waken daarbij voor wollig taalgebruik en hanteren een pragmatische no-nonsense aanpak: iets dat zeer wordt gewaardeerd door onze cliënten.

Onze vastgoedspecialisten kunnen u adviseren en waar nodig bijstaan in procedures. Bijvoorbeeld wanneer u aansprakelijk bent gesteld voor schade bij een bouwproject, of wanneer de aanvraag van een vergunning is afgewezen door de provincie of gemeente. Regelmatig staan we woningcorporaties bij als ze problemen hebben met een huurder, maar ook adviseren we projectontwikkelaars en investeerders of begeleidt ons notariaat een omvangrijke vastgoedtransactie.

Onze betrokkenheid bij de vastgoedsector blijkt onder meer uit het feit dat ons kantoor betrokken is geweest bij de oprichting van de REDOV, de regionale netwerkvereniging voor vastgoedondernemers. Op dit moment bekleedt een van onze vastgoedspecialisten zelfs het voorzitterschap van de vereniging. Daarnaast zijn onze specialisten lid van diverse beroepsverenigingen en delen ze graag hun kennis met u, onder meer door het publiceren van blogs, nieuwsbrieven en artikelen. Zo blijven wij én u up-to-date.