Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Onderwijs


Goed onderwijs is van vitaal belang voor onze maatschappij. Onderwijs vergroot onze kennis, bereidt ons voor op de toekomst en helpt ons een leven lang te kunnen bijdragen aan de samenleving. Maar de onderwijssector staat voor bijzondere uitdagingen. Het lerarentekort en de administratieve lastendruk nemen toe, het onderwijs moet zich inhoudelijk vernieuwen en nieuwe technologieën en inzichten vragen om continue aanpassingen. De vergaande betrokkenheid van ouders en studenten of scholieren is daarnaast niet altijd positief en leidt regelmatig tot klachten en procedures. Dit alles vraagt veel van de mensen die in de sector werkzaam zijn. Daarom verdient het onderwijs een bijzondere aanpak. Onze specialisten begrijpen dat als geen ander.

Al jarenlang staat een team van specialisten van De Clercq verschillende onderwijsinstellingen bij. We zijn onder meer vaste sparringpartner en adviseur van universiteiten, hogescholen, overkoepelende onderwijsstichtingen (PO en VO) en regionale opleidingscentra. Maar ook Raden van Toezicht, Colleges van Bestuur, individuele onderwijswerknemers, medezeggenschapsraden, leerlingen, studenten en ouders weten ons goed te vinden.

Wat kunnen we doen bij een dreigend tekort aan leraren? Hoe kunnen we op een verantwoorde manier een flexibele schil opbouwen? Wat te doen als de schoolreglementen niet op orde zijn? Hoe kunnen we het beste handelen als er een klacht tegen uw onderwijsinstelling is ingediend? Zijn er specifieke omstandigheden waar we bij de medezeggenschap rekening mee moeten houden? Bedenk het maar en de vraag is ons voorgelegd. Doordat onze specialisten de onderwijssector goed kennen, kunnen ze u als geen ander bijstaan. Altijd met kwaliteit, kennis van zaken én plezier.

Daarnaast delen we graag regelmatig onze kennis en ervaring met het werkveld. Door het schrijven van blogs bijvoorbeeld. Maar ook door bestuurders, (locatie)directeuren, HR-medewerkers en leden van de OR of Raad van Toezicht bij te praten over actualiteiten in het onderwijs. Dat doen we regelmatig met onze partners, zoals OnderwijsAdvies. Want we geloven in teamwork. Zo kunnen we onze cliënten en relaties nog beter van dienst zijn.

Blogs