Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Franchise


Franchising kenmerkt zich door een intensieve samenwerking tussen twee zelfstandige commerciële partijen: de franchisegever en de franchisenemer. De franchisenemer maakt daarbij gebruik van het concept van de franchisegever. Doorgaans maken de betrokken partijen ten behoeve van hun samenwerking uitvoerige en langdurige afspraken. Hiermee zijn vaak hoge financiële belangen gemoeid. Juist bij franchising is het daarom van essentieel belang dat de gemaakte afspraken goed worden vastgelegd.

Binnen ons kantoor beschikken we over een surplus aan kennis en ervaring om zowel franchisegevers als franchisenemers te kunnen bijstaan in elke fase van hun ondernemerschap: vanaf de start en gedurende de looptijd van de franchise, maar ook wanneer de franchiseformule onverhoopt ophoudt te bestaan.

Onze dienstverlening loopt uiteen van het opzetten, uitrollen en beschermen van franchiseformules en het opstellen en beoordelen van franchiseovereenkomsten, (onder)huurovereenkomsten en franchisehandboeken tot en met het beslechten van collectieve en individuele geschillen bij de rechter. Doordat de diverse juridisch specialisten van De Clercq veelvuldig interdisciplinair met elkaar samenwerken, bent u altijd verzekerd van een compleet en gedegen advies.

Maar ons kantoor is ook op andere manieren betrokken bij de franchisesector. Zo hebben we al jarenlang een samenwerking met Franchise+, hét platform voor franchising. Daarnaast delen onze specialisten regelmatig hun kennis en ervaringen over franchising tijdens lezingen, seminars en webinars en door het publiceren van blogs en wetenschappelijke artikelen. Zo blijft u altijd op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen de franchisesector.

Onze focusgebieden:

  • Opstellen en beoordelen van franchiseovereenkomsten
  • Advisering en geschillenbeslechting over onder meer: ondeugdelijke exploitatieprognoses, inbreuken op (exclusieve) rayons, ondersteuning en bijstand, beëindigen van de samenwerking, e-commerce, non-concurrentiebedingen, inbreuken op Intellectueel Eigendomsrecht, privacy, huurkoppeling en de Wet Franchise
  • Advisering bij het opzetten en uitrollen van franchiseformules
  • Depot van woord- en beeldmerken door onze erkend merkgemachtigde
  • Oprichten van vennootschappen en statuten door eigen notariaat
  • Opstellen en beoordelen van (onder)huurovereenkomsten
  • Begeleiding van collectieven van franchisenemers
  • Mededingingsrechtelijke vraagstukken
  • Opstellen van arbeidsovereenkomsten
  • Begeleiding bij faillissement van franchisegever of franchisenemer
Franchise, franchiserecht, prognose, franchisenemer, franchisegever, franchiseformule, franchiseovereenkomst, non-concurrentiebeding, rayon, acquisitiefraude

Uiteindelijk stonden we tegenover elkaar voor de rechter, maar door de adequate aanpak van De Clercq doen we nu toch weer gewoon zaken.

Blogs

Boek franchise

Franchise. Een korte introductie bespreekt de belangrijkste juridische facetten van de franchisesamenwerking. Zo komen de franchiseovereenkomst, exploitatieprognoses, non-concurrentiebedingen, onderhuur en zorgplichten aan bod. Uiteraard wordt ook de Wet franchise uitvoerig besproken. Met deze uitgave krijgen franchisegevers, franchisenemers en hun adviseurs snel inzicht in franchising.

Meer info en bestellen