Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Cultuur


De Clercq heeft van oudsher veel ervaring met – en een warm hart voor – de rijke kunst- en cultuursector van Nederland. We staan niet alleen orkesten, musea, theaters en podia bij, maar ook kunstateliers, handelaren, artiesten en kunstenaars. Ook zijn we een gedegen adviespartner voor ondernemingsraden van kunstinstellingen, die op het gebied van medezeggenschap de laatste jaren veel dynamiek hebben meegemaakt. Maar ook alles wat samenhangt met belangrijke kunstaankopen maakt deel uit van onze adviespraktijk. Zo begeleidde ons team in 2011 de aankoop van het schilderij ‘Brillenverkoper’ – het vroegst bekende werk van Rembrandt – voor Museum De Lakenhal in Leiden.

In arbeidsrechtelijke zin wordt de cultuursector gekenmerkt door de talrijke flexibele afspraken met kunstenaars, acteurs en musici. Musea hebben daarnaast – zeker bij kunsttransacties en tijdelijke tentoonstellingen – te maken met zaken als bruikleenovereenkomsten, aansprakelijkheidskwesties en verzekeringen. Vaak gaat het hierbij om complexe internationale contracten. En soms is er sprake van fusie- of samenwerkingsafspraken of kwesties rondom vastgoed en overheidsvergunningen.

Helaas hebben culturele instellingen het al veel te lang niet gemakkelijk. Doordat zij vaak afhankelijk zijn van subsidies en overheidsbijdragen, verkeren de medewerkers én de flexibele schil regelmatig in onzekerheid. Door goede onderlinge afspraken te maken – bijvoorbeeld tussen bestuurders en ondernemingsraden – kan een deel van deze onzekerheid worden weggenomen. Ook hiervoor hebben onze bestuursrechtspecialisten de vereiste kennis en ervaring in huis.

Dat ons kantoor de kunst- en cultuursector een warm hart toedraagt, blijkt onder meer uit het feit dat we lid zijn van het Lucas van Leyden Mecenaat van Museum de Lakenhal. Een van de partners van De Clercq was daarnaast bestuurder van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en is voorzitter van de Stichting Zakenvrienden van het Rijksmuseum van Oudheden. Daarnaast is een andere partner van ons kantoor lid van de Raad van toezicht van Naturalis. Zo ondersteunen we met veel plezier en passie enkele van de vele musea die Leiden rijk is.