Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Advocaat / Partner / Mediator

Ernst van Win

Ernst van Win is actief op het breukvlak van arbeid en onderneming en in de medezeggenschap. Het vinden van de beste oplossing voor zijn cliënten staat voor hem met stip bovenaan. Dat doet hij dan ook met de nodige bevlogenheid en vasthoudendheid. Daarnaast beschikt Ernst over het vermogen tot relativeren, wat hem regelmatig goed van pas komt in zijn werk als zakelijk mediator.

Opleiding en carrière

Na zijn rechtenstudie in Leiden trad Ernst in 1983 als advocaat in dienst bij De Clercq, waar hij vier jaar later partner werd en langere tijd de functie van managing partner vervulde. Sinds 1996 is hij ook geregistreerd mediator. Van 2009 tot 2012 was Ernst tevens deken van de Orde van Advocaten in Den Haag. In zijn lange carrière passeerden spraakmakende dossiers de revue, zoals die van de Waddenvereniging, Amarantis en woningcorporatie Lieven de Key. Ook begeleidde Ernst fusies van musea en orkesten. Vanuit zijn ‘kunst en recht-specialiteit’ was hij bovendien betrokken bij de aankoop van ‘De Brillenverkoper’ – het als oudste bekendstaande schilderij van Rembrandt – door de stad Leiden en Museum de Lakenhal. Ernst deelt graag zijn kennis: als docent onder meer via Law at Web (over reorganisaties en gedragsregels in de advocatuur) en OSR (over arbeidsrecht bij fusies en overnames) én als spreker op congressen en symposia.

De dagelijkse praktijk van Ernst

“De afgelopen drie decennia heb ik veel ervaring opgedaan in arbeidsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke trajecten. Maar ook het (beroeps)aansprakelijkheidsrecht en het tuchtrecht maken deel uit van mijn dagelijkse praktijk. Als medezeggenschapsrechtadvocaat ben ik daarnaast betrokken bij grote ondernemingsraden – ook bij de overheid – en bij reorganisatie en overgang van ondernemingen. Met mijn brede ervaring in het procesrecht (corporate litigation) kan ik u echter ook uitstekend bijstaan in de rechtszaal, terwijl ik dankzij mijn onderhandelingsvaardigheden in staat ben om als zakelijk mediator partijen – waaronder partners in medische en juridische maatschappen – tot elkaar te brengen. Daarnaast treed ik regelmatig op als strategisch adviseur voor ondernemingsraden en als boardroom counselor.”

Rechtsgebiedenregister

Ernst van Win heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Arbeidsrecht

Houdt zich ook bezig met:

 • Arbeidsmediation
 • Collectief ontslag
 • Internationaal arbeidsrecht
 • Medezeggenschap
 • Pensioenen

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

 

 

Ernst van Win is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland 

 • Nevenactiviteiten
  • Voorzitter Ronald McDonald Huis Leiden
  • Lid Raad van Toezicht STEK Jeugdzorg in Rotterdam
  • Lid Nederlandse Vereniging van Onderwijsrecht
  • Lid Vereniging Kunst Cultuur Recht
  • Lid commissie Gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten
  • Lid en mede-initiatiefnemer Mediatorsfederatie Nederland (MfN)
  • Lid en oud-bestuurslid Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (NVvMA)
  • Lid commissie ‘Wat is een Advocaat?’ van de Nederlandse Orde van Advocaten
  • Afgevaardigde Nederlandse Orde van Advocaten bij de CCBE op het gebied van de (internationale) regelgeving
  • Lid Vereniging Haagse Arbeidsrecht Advocaten (VHAA)
  • Lid Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
  • Oud-bestuurslid Rotterdams Philharmonisch Orkest
  • Voormalig deken Haagse Orde van Advocaten
  • Oud-lid College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten
  • Oud-voorzitter Zakenvrienden van het Rijksmuseum van Oudheden
  • Oud-voorzitter comité van aanbeveling Netwerk Bedrijfsethiek Nederland (NBN)
  • Medeoprichter en docent specialistenopleiding Grotius Arbeidsrecht
  • Voorzitter New Dutch Academy

Met Ernst als mediator hebben wij verrassende nieuwe paden betreden, die tot een voor alle partijen goede oplossing hebben geleid.

Teun van Genderen HR strateeg

Kennisblogs van Ernst van Win