Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Advocaat

Per van der Kooi

Per van der Kooi is bij De Clercq een van de oude(re) rotten in het vak. Hij heeft ervaring op tal van rechtsgebieden, maar geldt toch vooral als specialist in het vastgoedrecht (van ontwikkeling tot oplevering) en het huurrecht. Op dit laatste rechtsgebied was hij ook gastdocent aan de Universiteit Leiden. Daarnaast houdt hij zich veel bezig met aanbestedingen, op het gebied van vastgoed en daarbuiten (zoals bijvoorbeeld ICT). Zoals het hoort bij een cliëntgerichte advocaat zoekt Per steeds naar mogelijkheden om geschillen onderling op te lossen. Maar als dat er niet inzit, schuwt hij als ‘litigator pur sang’ een procedure allerminst…

Opleiding en carrière

Per is advocaat sinds 1993 en werkt sinds 2001 bij De Clercq. Hij studeerde rechten aan de Universiteit Leiden en rondde in 2007 aan de Vrije Universiteit Amsterdam cum laude de postdoctorale opleiding Aanbestedingsrecht af. Voor zijn overstap naar De Clercq werkte Per enkele jaren als docent Praktijkleer (onderhandelen en pleiten) bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Ook was hij enige tijd gastdocent Huurrecht aan de Universiteit Leiden. Naast zijn werk als advocaat is Per co-auteur van de Kennisbank Inkoop en Aanbesteden.

De dagelijkse praktijk van Per

“Aanvankelijk voerde ik als advocaat een brede, algemene praktijk, maar gaandeweg is de nadruk verschoven naar het arbeidsrecht, het insolventierecht en het vastgoedrecht. Sinds ik bij De Clercq werk, houd ik me – naast het huurrecht, het bouwrecht en het vastgoedrecht in ruime zin – vooral bezig met het aanbestedingsrecht. Mijn cliënten zijn vooral projectontwikkelaars, woningcorporaties, verhuurders, huurders, opdrachtgevers, architecten, aannemers, aanbestedende diensten en inschrijvers.”

Rechtsgebiedenregister

Per van der Kooi heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Vastgoedrecht
 • Huurrecht

Houdt zich ook bezig met:

 • Aanbestedingsrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

 • Nevenactiviteiten
  • Co-auteur Kennisbank Inkoop en Aanbesteden
  • Secretaris/penningmeester REDOV
  • Lid Vereniging voor Bouwrecht
  • Lid Vereniging voor Bouwrechtadvocaten
  • Lid Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht
  • Docent Praktijkleer Nederlandse Orde van Advocaten
  • Voormalig gastdocent Huurrecht Universiteit Leiden
 • Publicaties
  • Faillissement, Pre-Pack en six-pack (BFBN Actueel (07-2017)
  • Wezenlijk wijzigen - BFBN Actueel (05-2017)
  • Klagen voor het te laat is - BFBN Actueel (03-2017)
  • De aanjager en het samenvoegen van opdrachten - BFBN Actueel (12-2016)
  • Rente en verzuim – BFBN Actueel (11-2016)
  • Wel of geen wettelijke handelsrente, that’s the question – BFBN Actueel (09-2016)
  • Gegunde opdracht alsnog binnenhalen? – Cobouw (07-2016)
  • Het retentierecht, de onderaannemer en de derde – BFBN Actueel (07-2016)
  • Sherry en een enkele golfbal – BFBN Actueel (04-2016)
  • Passend toewijzen staat in de weg aan het ontwikkelen van zorgvastgoed door corporaties – Vastgoedjournaal (04-2016)
  • Durf nodig bij keuze voor innovatiepartnerschap – Staatscourant (03-2016)
  • Luchtbellen – BFBN Actueel (02-2016)
  • Zorgvuldige raming aanbesteder – Cobouw (01-2016)
  • Leidt innovatiepartnerschap tot meer innovatie? – Tender (12-2015)
  • Gullitpetjes en het bewijs bij mondelinge overeenkomsten – BFBN Actueel (12-2015)
  • Beton is als potgrond – BFBN Actueel (11-2015)
  • Ongelimiteerd aantal referenties is niet proportioneel – Cobouw (10-2015)
  • Een mondelinge overeenkomst is ook een overeenkomst. Maar wat is er overeengekomen? – BFBN Actueel (09-2015)
  • Gewone lening telt niet mee – Cobouw (09-2015)
  • BestValue Procurement, waarom dat wel - en hoe dat niet moet – BFBN Actueel (07-2015)
  • Vernietiging van de onrechtmatig gegunde overeenkomst – SDU (06-2015)
  • Resultaten uit het verleden – BFBN Actueel (04-2015)
  • Geen actieve invloed overheden op aanbestedingen corporaties – Vastgoedjournaal (03-2015)
  • Gunnen op de laagste prijs kan en mag best – BFBN Actueel (02-2015)
  • Rijksvastgoedbedrijf mag zich soepeler opstellen bij transformatieprojecten – Vastgoedjournaal (02-2015)
  • Nou je weet wa’k bedoel – BFBN Actueel (12-2014)
  • Verstandige inschrijver maakt interesse kenbaar – Cobouw (10-2014)
  • Wie wat bewaart... – BFBN Actueel (09-2014)
  • Don't bite the hand that feeds? – BFBN Actueel (07-2014)
  • EMVI of toch nie(t)? – BFBN Actueel (12-2013)
  • NSA-praktijken in Leiden? – BFBN Actueel (11-2013)
  • Meervoudig onderhands aanbesteden, hoe mkb-vriendelijk is dat eigenlijk? – BFBN Actueel (09- 2013)
  • Iets wat waggelt als een eend en kwaakt als een eend, is vaak een eend… – BFBN Actueel (07-2013)
  • Rechter in Rotterdam oordeelt anders dan rechter in Den Haag – Cobouw (05-2013)
  • Het nieuwe werken: doen?! Maar dan wel ouderwets vastleggen – BFBN Actueel (05-2013)
  • Kleine lettertjes hebben grote gevolgen – Cobouw (03-2013)
  • Het nieuwe werken: iedereen een tablet van de zaak! – BFBN Actueel (02-2013)
  • Het nieuwe werken – BFBN Actueel (12-2012)
  • Social media op de werkvloer – BFBN Actueel (11-2012)
  • De fabricage van beton en betonproducten, alsmede het uitlenen van arbeidskrachten in de zin van de WAADI… – BFBN Actueel (09-2012)
  • Model K-verklaring ook bij nieuwe inschrijving op aanbesteding – Cobouw (08-2012)
  • Algemene voorwaarden en huwelijkse voorwaarden, die pas je alleen samen aan – BFBN Actueel (07-2012)
  • Afwijken van de algemene voorwaarden; gaat u mee of zegt u nee? – BFBN Actueel (04-2012)
  • Beter een halve zakdoek dan geen zakdoek – BFBN Actueel (02-2012)
  • Over faillissement en de exhibitieplicht – BFBN Actueel (12-2011)
  • Verhoging van drempelbedragen geen verrassing – Cobouw (12-2011)
  • (Digitale) algemene voorwaarden en de gelegenheid om daarvan kennis te nemen – BFBN Actueel (11-2011)
  • Prijsstijgingen, gaat u die ophoesten? – BFBN Actueel (06-2011)
  • Opzegging van de aannemingsovereenkomst - en de gevolgen voor u – BFBN Actueel (04-2011)
  • Verborgen gebreken en verjaring; de ene regeling is de andere niet – BFBN Actueel (01-2011)
  • Ook een aanbestedende dienst moet (leren) piepen – BFBN Actueel (06-2010)
  • Alsnog besluiten tot onderhandse gunning is in strijd met redelijkheid – Cobouw (05-2010)
  • Het (verlengd) opschortingsrecht – BFBN Actueel (06-2010)
  • Het faillissement van de aannemer en ‘wat u niet wilt dat u geschiedt’… – BFBN Actueel (03-2010)
  • J.P Jongepier & zn. betonproducten en bank vof? – BFBN Actueel (12-2009)
  • Faillissement en recht van reclame – BFBN Actueel (09-2009)
  • Gevolgschade – BFBN Actueel (06-2009)

Kennisblogs van Per van der Kooi