Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Advocaat / Partner

Renate Vink-Dijkstra

Renate Vink-Dijkstra is een zeer gedreven en enthousiaste advocaat met een groot hart voor arbeid en medezeggenschap. Samen met haar cliënten probeert ze vanuit menselijk en praktisch oogpunt steeds de beste oplossing te bereiken.

Opleiding en carrière

Renate doorliep haar rechtenstudie aan de Universiteit Leiden en studeerde in 2008 af. Sindsdien is Renate als advocaat werkzaam en heeft ze zich gespecialiseerd in het arbeidsrecht, meer in het bijzonder in de medezeggenschap. In dat kader rondde Renate in 2015 met succes de specialisatieopleiding Arbeid, Onderneming en Medezeggenschap af aan de Universiteit van Amsterdam. Haar passie voor arbeid en medezeggenschap is terug te zien in haar dagelijkse praktijk, waarin zij uiteenlopende trajecten begeleidt op het gebied van collectief arbeidsrecht en medezeggenschap. Daarnaast deelt Renate haar kennis en ervaring graag middels publicaties en het verzorgen van onderwijs. Ook is zij als (buiten)promovendus verbonden aan de Universiteit Leiden, waar zij onderzoekt wat ‘the next level’ van medezeggenschap in Nederland zou moeten zijn rekening houdend met de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en binnen ondernemingen.

De dagelijkse praktijk van Renate:

“Het is een groot voorrecht om iedere dag met medezeggenschap bezig te mogen zijn en bij te dragen aan effectieve medezeggenschap binnen ondernemingen, de overheid, de zorg en het onderwijs. Mijn dagelijkse praktijk varieert van het voorbereiden en uitvoeren van fusies, overnames, herstructureringen of reorganisatie tot de totstandkoming of wijziging van (collectieve) arbeidsvoorwaarden en het inrichten van een passende medezeggenschapsstructuur. Dit doe ik graag in gezamenlijkheid en met in achtneming van alle betrokken belangen. Medezeggenschap gaat over meepraten en meedenken, samen tot het beste resultaat komen, een resultaat dat goed is voor de werknemers én de onderneming. Daarbij denk ik graag mee vanuit juridisch, strategisch en praktisch oogpunt, zodat de beste oplossingen tot stand komen. En als het nodig is? Dan heb ik de juridische haakjes die daarbij kunnen helpen.”

Rechtsgebiedenregister

Renate Vink-Dijkstra heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Arbeidsrecht

Houdt zich ook bezig met:

 • Collectief ontslag
 • Medezeggenschap
 • Pensioenen

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Partner of Choice

 • Nevenactiviteiten
  • Buitenpromovendus Medezeggenschap (Universiteit Leiden)
  • Lid VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland)
  • Lid VHA (Vereniging Haagse Arbeidsrechtadvocaten)
  • Lid VVA (Vereniging Voor Arbeidsrecht)
  • (Gast)docent Universiteit Leiden en Rijksuniversiteit Groningen op het gebied van medezeggenschap
 • Publicaties
  • Europese maatregelen tegen beloningsdiscriminatie: een belangrijke rol voor de Nederlandse ondernemingsraad - Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk (02-2022)
  • Vennootschapsrechtelijke medezeggenschap: de cliëntenraad aan kop, moet de ondernemingsraad volgen? - Tijdschrift Recht en Arbeid (2020)
  • Tijd voor de or om de balans op te maken - OR-net (2020)
  • Nood of deugd - OR Magazine (2020)
  • Flexibel en betrokken - OR Magazine (2019)
  • Wnra en de or: is vernieuwing medezeggenschap nodig? - OR Magazine (03-2019)
  • Rechten van de OR (deel IV) - Medezeggenschapstructuren (2017)
  • Rechten van de OR (deel III) - Overleg, Initiatief- en Informatierecht – Uitgeverij Performa (12-2016)
  • Rechten van de OR (deel II) - Instemmingsrecht – Uitgeverij Performa (05-2016)
  • Rechten van de OR (deel I) - Adviesrecht – Uitgeverij Performa (10-2015)
  • Medezeggenschap - Een praktische handleiding – Boom Juridische Uitgevers (10-2014)
  • Herstructureren in tijden van crisis - Loonzaken (2020)
  • Vormgeven van medezeggenschap – Loonzaken (03-2015)
  • Veilig onder de vleugels van de wet…of toch niet? De rechtspositie van OR-leden – Loonzaken (03-2014)
  • Eigenrisicodragerschap en de rol van de OR – Loonzaken (04-2013)
  • Ondernemingsraad en Scholing – Loonzaken (02-2012)
  • OR: de derde partij bij het sociaal plan – Loonzaken (04-2011)
  • Vergaande informatieplicht voor de ondernemer – Loonzaken (12-2010)
  • De Cao: last of lust voor de OR? - Loonzaken (2010)
  • Geld wat stom is, maakt recht wat krom is - De schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag – Sociaal Recht (11-2008)

Kennisblogs van Renate Vink-Dijkstra