Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Advocaat / Partner

Renate Vink-Dijkstra

Renate Vink-Dijkstra is een zeer gedreven en enthousiaste advocaat met een groot hart voor medezeggenschap. Samen met haar cliënten probeert ze vanuit menselijk en praktisch oogpunt steeds de beste oplossing te bereiken.

Opleiding en carrière

Renate doorliep haar rechtenstudie aan de Universiteit Leiden en studeerde in 2008 af. Sindsdien is Renate als advocaat werkzaam en heeft ze zich gespecialiseerd in het arbeidsrecht, meer in het bijzonder in de medezeggenschap. In dat kader rondde Renate in 2015 met succes de specialisatieopleiding Arbeid, Onderneming en Medezeggenschap af aan de Universiteit van Amsterdam. Haar passie voor arbeid en medezeggenschap is terug te zien in haar dagelijkse praktijk, waarin zij uiteenlopende trajecten begeleidt op het gebied van collectief arbeidsrecht en medezeggenschap. Daarnaast deelt Renate haar kennis en ervaring graag middels publicaties en het verzorgen van onderwijs. Ook levert zij als voorzitter van de Beroepsvereniging voor Medezeggenschapsprofessionals (BVMP) een bijdrage aan de bevordering van de medezeggenschap in het land.

De dagelijkse praktijk van Renate

“Ik kan u ondersteunen bij allerlei vraagstukken op het gebied van arbeid en medezeggenschap, bijvoorbeeld het voorbereiden en uitvoeren van fusies, overnames, herstructureringen of reorganisatie, maar ook bij de totstandkoming of wijziging van (collectieve) arbeidsvoorwaarden en het inrichten van de medezeggenschapsstructuur op een wijze die aansluit bij de onderneming. Dit doe ik graag in gezamenlijkheid met in achtneming van ieders belangen. Medezeggenschap gaat over meepraten en meedenken, samen tot het beste resultaat komen, een resultaat dat goed is voor de medewerkers én de onderneming. Met dit uitgangspunt komen vaak de beste oplossingen tot stand. En als het nodig is? Dan heb ik de juridische haakjes die daarbij kunnen helpen.” 

 

Rechtsgebiedenregister

Renate Vink-Dijkstra heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Arbeidsrecht

Houdt zich ook bezig met:

 • Collectief ontslag
 • Medezeggenschap
 • Pensioenen

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

 • Nevenactiviteiten
  • Buitenpromovendus Medezeggenschap (Universiteit Leiden)
  • Lid VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland)
  • Lid VHA (Vereniging Haagse Arbeidsrechtadvocaten)
  • Lid VVA (Vereniging Voor Arbeidsrecht)
  • (Gast)docent Universiteit Leiden en Rijksuniversiteit Groningen op het gebied van medezeggenschap
 • Publicaties
  • Vennootschapsrechtelijke medezeggenschap: de cliëntenraad aan kop, moet de ondernemingsraad volgen? - Tijdschrift Recht en Arbeid (2020)
  • Tijd voor de or om de balans op te maken - OR-net (2020)
  • Nood of deugd - OR Magazine (2020)
  • Flexibel en betrokken - OR Magazine (2019)
  • Wnra en de or: is vernieuwing medezeggenschap nodig? - OR Magazine (03-2019)
  • Rechten van de OR (deel IV) - Medezeggenschapstructuren (2017)
  • Rechten van de OR (deel III) - Overleg, Initiatief- en Informatierecht – Uitgeverij Performa (12-2016)
  • Rechten van de OR (deel II) - Instemmingsrecht – Uitgeverij Performa (05-2016)
  • Rechten van de OR (deel I) - Adviesrecht – Uitgeverij Performa (10-2015)
  • Medezeggenschap - Een praktische handleiding – Boom Juridische Uitgevers (10-2014)
  • Herstructureren in tijden van crisis - Loonzaken (2020)
  • Vormgeven van medezeggenschap – Loonzaken (03-2015)
  • Veilig onder de vleugels van de wet…of toch niet? De rechtspositie van OR-leden – Loonzaken (03-2014)
  • Eigenrisicodragerschap en de rol van de OR – Loonzaken (04-2013)
  • Ondernemingsraad en Scholing – Loonzaken (02-2012)
  • OR: de derde partij bij het sociaal plan – Loonzaken (04-2011)
  • Vergaande informatieplicht voor de ondernemer – Loonzaken (12-2010)
  • De Cao: last of lust voor de OR? - Loonzaken (2010)
  • Geld wat stom is, maakt recht wat krom is - De schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag – Sociaal Recht (11-2008)

Kennisblogs van Renate Vink-Dijkstra