Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Robert Sanders

Robert Sanders is expert op het gebied van tuchtrecht en staat binnen de ondernemingsrechtpraktijk van De Clercq met name vrije beroepsbeoefenaren bij die binnen hun vakgebied een tuchtrechtregeling kennen, zoals advocaten, notarissen, accountants en medici.

Opleiding en carrière

Na zijn rechtenstudie aan de Universiteit Leiden en het vervullen van zijn dienstplicht als reserveofficier bij de Koninklijke Luchtmacht startte Robert zijn maatschappelijke carrière in 1995 als redacteur en uitgever. Gedurende veertien jaar richtte hij zich bij drie vooraanstaande uitgeverijen op het uitgeven van (onder meer) medische, fiscale, financiële en juridische vakbladen. In de tussentijd rondde hij aan de Universiteit Utrecht cum laude zijn bachelor Geschiedenis af. In 2009 maakte Robert de overstap naar de Nederlandse orde van advocaten, waar hij zich – aanvankelijk als senior beleidsadviseur, later als advocaat – ruim zes jaar lang voornamelijk met tuchtzaken bezighield. In 2017 promoveerde Robert aan de Universiteit van Amsterdam op het advocatentuchtrecht.

De dagelijkse praktijk van Robert

“Als advocaat zet ik me in voor vrije beroepsbeoefenaren die te maken krijgen met een klacht of claim die kan uitmonden in een tuchtzaak en/of een beroepsaansprakelijkheidsclaim. Eerst onderzoek ik de rechtmatigheid en de redelijkheid van de klacht of claim. Dat is belangrijk, want de praktijk leert dat twee derde van alle tuchtklachten uiteindelijk ongegrond blijkt te zijn. Uiteraard bepaal ik samen met mijn cliënt de te volgen strategie. Waar mogelijk streef ik ernaar een zaak in goed onderling overleg op te lossen: soms door de tegenpartij op basis van argumenten te overtuigen van de onhoudbaarheid van zijn claim, soms door het treffen van een schikking. De gang naar de (tucht)rechter is wat mij betreft de laatste stap in het proces, maar als het nodig is zet ik die stap met volle overtuiging.”

 

Rechtsgebiedenregister

Robert Sanders heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Tuchtrecht

Houdt zich ook bezig met:

 • Advocatentuchtrecht
 • Deurwaarderstuchtrecht
 • Makelaardij tuchtrecht
 • Medisch tuchtrecht
 • Tuchtrecht notarissen, accountants en belastingadviseurs

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

 • Nevenactiviteiten
  • Docent Universiteit Leiden (privatissimum Tuchtrecht- en beroepsaansprakelijkheid)
  • Lid Commissie Disciplinaire Rechtspraak van de Nederlandse orde van advocaten
  • Winnaar Haagse pleitwedstrijden 2016
  • Tweede plaats Landelijke pleitwedstrijden 2016
  • Gastdocent Universiteit van Amsterdam (Advocaat en ethiek)
  • Plaatsvervangend secretaris Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
  • Lid en secretaris commissie Herijking Gedragsregels van de Nederlandse orde van advocaten
  • Afgevaardigde Nederlandse balie bij de CCBE (Raad van Europese balies) te Brussel
  • Lid en secretaris commissie ‘Wat is een advocaat?’ van de Nederlandse orde van advocaten

Kennisblogs van Robert Sanders