Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Of Counsel

Rob Ludding

Rob Ludding is als of counsel verbonden aan De Clercq. Tijdens zijn rijke carrière als advocaat en bedrijfsjurist stond Rob ruim 43 jaar ondernemingen, (semi)overheden en non-profitorganisaties  in diverse sectoren bij. De waardevolle kennis en ervaring die hij hierbij opdeed, stelt hij sinds augustus 2017 bij De Clercq in dienst van zaken die verband houden met zijn expertisegebieden: Nederlands en Europees mededingingsrecht (waaronder de relatie met intellectueel eigendom), Europees recht en staatssteunrecht.

Opleiding en carrière

Rob studeerde Nederlands en Europees recht aan de Universiteit van Amsterdam en startte zijn loopbaan in 1974 als advocaat bij advocatenkantoor Blackstone, Rueb & Van Boeschoten. Na een kort intermezzo als directiesecretaris bij een elektrotechnisch bedrijf vervolgde hij zijn carrière in 1980 als bedrijfsjurist bij Shell International in Londen en Den Haag. In deze functie was hij verantwoordelijk voor de juridische aspecten van alle Europese olie-, gas- en chemieactiviteiten van de Koninklijke Shell Groep met betrekking tot het mededingingsrecht en de Europese wet- en regelgeving. Van 1992 tot 2005 was Rob  advocaat/ partner bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuyn, het kantoor van de Landsadvocaat. Vervolgens was hij 6 jaar lang als of counsel verbonden aan het Engels/Amerikaanse DLA Piper in Amsterdam, werkzaam in de Europees- en mededingingsrechtelijke advies- en procespraktijk. Daarna voerde Rob zijn eigen praktijk binnen MBF Advocaten in Rijswijk. Rob was van 1998 tot 2005 tevens advocaat van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (de huidige Autoriteit Consument en Markt). In die hoedanigheid was hij onder meer betrokken bij alle principiële gerechtelijke procedures waarin de NMa partij was.

De dagelijkse praktijk van Rob

“Ik ben specialist op het gebied van het Europese recht in ruime zin, dat – op talloze gebieden en vaak onverwachts – rechtstreeks doorwerkt in de Nederlandse rechtsorde. Zo ben ik betrokken bij mededingingsgeschillen tussen ondernemingen (de Mededingingswet is een uitvloeisel van eerdere Europese wetgeving) over exclusiviteitsafspraken, non-concurrentieregelingen, misbruik van economische machtsposities en concurrentievervalsende overheidssteun. Ik procedeer in dat kader – ook als adviseur van andere advocatenkantoren – bijvoorbeeld tegen financiële instellingen, maar sta ook biologisch-dynamische boeren bij in hun geschil met de Staat en de RVO over de uitvoering van de Europese Fosfaatrichtlijn. Daarnaast ben ik met regelmaat betrokken bij geschillen over de uitoefening van intellectuele eigendomsrechten: wat mag je als IE-rechthebbende wél en niet doen met je exclusieve recht? Een vraagstuk dat mij al sinds mijn afstuderen boeit en waarover ik met enige regelmaat publiceer.”

 

Rechtsgebiedenregister

Rob Ludding heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Mededingingsrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

 • Nevenactiviteiten
  • Gastdocent Universiteit van Amsterdam (Europees mededingingsrecht en Intellectueel Eigendomsrecht)
  • Hoofddocent Stichting Beroepsopleiding voor Octrooigemachtigden (Europees Recht en Mededinging)
  • Docent Grotius Academie (Postdoctorale opleiding Mededingingsrecht – onderdeel IE)
  • Docent Euroform Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen (onderdeel Mededingingsrecht)
  • Oud-gastdocent University of Essex (Europees recht en Mededingingsrecht)
  • Lid Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht
  • Lid British Institute of International and Comparative Law
  • Lid Nederlandse Vereniging voor Europees recht
  • Lid Nederlandse Vereniging voor Mededingingsrecht
 • Publicaties
  • Zaak C-379/14 Top Logistics BV en Van Caem International BV / Bacardi & Company Ltd en Bacardi International Ltd. – SEW, Tijdschrift voor Europees en economisch recht (05-2016)
  • Nederland en ING tegen de Europese Commissie: staatssteun ten behoeve van de bankensector. Beleid en grenzen – Tijdschrift voor Financieel Recht (12-2012)
  • Zaak C-324/09 L’Oréal S.A. e.a. / eBay International AG e.a. – SEW, Tijdschrift voor Europees en economisch recht (08-2012)
  • De Nederlander betaalt teveel voor zijn biertje – Markt & Mededinging (03-2012) (co-auteur)
  • Zaak C-236/08 C-238/08 Google France SARL en Google Inc / Louis Vuitton Malletier SA e.a. – SEW, Tijdschrift voor Europees en economisch recht (03-2010)
  • Zaak C-57/08 Copad SA / Christian Dior couture SA, Vincent Gladel en Société Industrielle Lingerie – SEW, Tijdschrift voor Europees en economisch recht (04-2009)
  • Zaak T-201/04 Microsoft / Europese Commissie (‘Het mededingingsrecht begrenst ook de innovatieve industrie: beperkingen aan licentieweigering en koppelverkoop’) – SEW, Tijdschrift voor Europees en economisch recht (09-2008)

Kennisblogs van Rob Ludding

Ex Oriente Lux!

26 januari 2021 Ex Oriente Lux!