Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Advocaat / Partner

Sacha Krekel

Sacha Krekel stelt de relatie met zijn cliënten altijd voorop. Hij is zeer betrokken, flexibel en maximaal bereikbaar. Bovendien is hij als geen ander in staat zijn cliënten en hun belangen te doorgronden. Als ervaren strateeg denkt Sacha vér vooruit, waardoor hij voor zijn cliënten steeds het best haalbare resultaat weet te behalen.

Opleiding en carrière

Sacha is partner van de sectie Ondernemingsrecht van De Clercq. Na veel ervaring te hebben opgedaan in de brede ondernemingsrechtelijke praktijk, heeft hij zich gespecialiseerd in het procederen en andere vormen van geschilbeslechting, zoals arbitrage. Hij heeft de Grotius opleiding ‘Onderneming & Aansprakelijkheid’ afgerond, evenals de specialisatieopleiding tot WHOA-herstructureringsdeskundige. Zijn praktijk bestaat voornamelijk uit het adequaat oplossen van geschillen en het adviseren van ondernemingen in moeilijkheden en begeleiden van WHOA-trajecten. Naast zijn werk bij De Clercq doceert Sacha aan de Universiteit Leiden het vak Corporate Litigation.

De dagelijkse praktijk van Sacha

“Ik heb veel ervaring met het adviseren en bijstaan van partijen in aansprakelijkheidskwesties, procedures en andere geschillen. Daarin heb ik me met name gespecialiseerd op het gebied van corporate litigation, met een focus op bestuurders- en beroepsaansprakelijkheid, geschillen tussen aandeelhouders en geschillen tussen bedrijven onderling. Daarnaast adviseer ik ondernemingen die in moeilijkheden verkeren over bijvoorbeeld een doorstart, herstructurering of het opzetten van een WHOA traject.”

Rechtsgebiedenregister

Sacha Krekel heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Ondernemingsrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

 

 • Nevenactiviteiten
  • Lid Commissie Burgerlijk Procesrecht van de Haagse Orde van Advocaten
  • Lid Vereniging Corporate Litigation
  • Lid Vereniging Aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht
 • Publicaties
  • Beslaglegging op vakantie-uitkeringen (BER 2014/8)

Kennisblogs van Sacha Krekel