Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Advocaat

Menno de Wijs

Menno de Wijs is een bevlogen professional met veel inhoudelijke kennis en een doelgerichte aanpak.

Opleiding en carrière

In 2009 studeerde Menno aan de Universiteit Leiden af in Civiel recht, op het onderwerp ‘Rechtsbescherming bij aanbestedingen’. Aansluitend startte hij zijn juridische loopbaan als advocaat bij De Clercq. In zijn drang naar permanente ontwikkeling volgt Menno sinds zijn afstuderen doorlopend vak-gerelateerde cursussen en studiedagen, onder meer bij het Juridisch PAO van de Universiteit Leiden en de Academie voor de Rechtspraktijk.

De dagelijkse praktijk van Menno

“Ik heb een procesgerichte praktijk en houd me bezig met vraagstukken op het gebied van het IT-recht, waaronder in het bijzonder het IT-aanbestedingsrecht. Zo adviseer ik cliënten over de toepassing van gunningscriteria, de vraag of een overeenkomst (wezenlijk) mag worden gewijzigd en adviseer ik over de slagingskansen van een kort geding tegen een voorgenomen gunningsbeslissing.

Waar nodig procedeer ik – indien nodig – op het scherpst van de snede. Als winnaar van de Haagse pleitwedstrijden 2012 doe ik dat met volledige overtuiging en met de laatste jurisprudentie in de hand.”

Een selectie van gepubliceerde recente uitspraken:

 • Rechtbank Noord-Nederland: aanbestedingsrechtelijk kort geding over ICT-dienstverlening (juli 2019, klik);
 • Hof Arnhem-Leeuwarden: terugvordering namens een pensioenfonds van een onterechte uitkering (mei 2019, klik);
 • Rechtbank Den Haag: aanbestedingsrechtelijk kort geding over de levering van hardware (februari 2019, klik);
 • Rechtbank Den Haag: aanbestedingsrechtelijk kort geding (oktober 2018, klik);
 • Hof Den Haag: over de uitleg van een overeenkomst (mei 2018, klik) en de aansluitende schadestaatprocedure (juli 2019, klik).
 • Rechtbank Midden-Nederland: aanbestedingsrechtelijk kort geding over herstel van fouten in een inschrijving (februari 2021, klik).
 • Hof ‘s-Hertogenbosch: IT-aanbestedingsrechtelijk kort geding (september 2021, klik)
 • Hof Arnhem-Leeuwarden: hoger beroep over de vraag of het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) mag worden hersteld door een inschrijver (december 2021, klik).

Verder hield Menno zich in het verleden onder andere bezig met terugvordering onterechte betaalde gelden (klik),  aansprakelijkheidsvraagstukken (klik), de gevolgen van een afgebroken fusie (klik) en niet-nakoming van koopovereenkomsten (klik).

Rechtsgebiedenregister

Menno de Wijs heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Aanbestedingsrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

 • Nevenactiviteiten
  • Lid Vereniging Corporate Litigation
  • Lid Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht
  • Lid Vereniging voor Bouwrecht
  • Auteur tekst en commentaar Aanbestedingswet Reed Business Information
  • Voormalig lid Raad van commissarissen DVN Regie B.V.
  • Winnaar Haagse pleitwedstrijden 2012
  • Tweede plaats Landelijke pleitwedstrijden 2012
  • Voormalig voorzitter Ondernemingsraad De Clercq

Menno is doelgericht en accuraat, bijt zich vast in onze dossiers en heeft zijn kennis en zaken goed op orde en is altijd creatief in het bedenken van de beste oplossingen voor ons bij complexe vraagstukken. Menno doet wat hij belooft en komt altijd snel met een reactie of antwoord. Ik werk al enkele jaren met zeer veel plezier samen met Menno!

Marco van Naarden Sales & Marketing manager

Kennisblogs van Menno de Wijs