Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Bij een winstdelingsregeling of spaarregeling gaat het in de praktijk meestal om de verdeling van de winst van de onderneming. Denk bijvoorbeeld aan een bonusregeling die ertoe strekt jaarlijks een vast deel van de winst toe te wijzen aan de medewerkers.

De vaststelling, wijziging of intrekking van een winstdelingsregeling of spaarregeling valt onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad als de systematiek aan de hand waarvan de winst wordt vastgesteld wordt gewijzigd (artikel 27 lid 1 sub a WOR). Het wijzigen van de systematiek moet worden onderscheiden van de hoogte van de beloning. Wijzigingen ten aanzien van de hoogte van de beloning, zonder dat het systeem aan de hand waarvan de beloning wordt vastgesteld wijzigt, zijn niet instemmingsplichtig.