Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

De Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) treedt naar verwachting op 1 januari 2020 in werking. Het doel van de WNRA is om de rechtspositie van ambtenaren voor zover mogelijk in overeenstemming te brengen met die van werknemers. Als gevolg van de WNRA zal het arbeidsovereenkomstenrecht van het Burgerlijk Wetboek van toepassing worden op de (meeste) arbeidsverhoudingen bij de overheid. Ambtenaren blijven nog wel de titel ambtenaren houden, maar zijn tegelijkertijd werknemer.

Doordat met de normalisering het bestuursrecht wordt ingeruild voor het burgerlijk recht, wordt van de overheidswerkgevers, HR en de OR een andere werkwijze en vooral mindset gevraagd. De veranderingen die de normalisering meebrengt moeten worden doorgevoerd binnen de organisatie van de overheidswerkgever. Van een eenzijdige vaststelling van arbeidsvoorwaarden worden de voorwaarden een tweezijdig contract met wilsovereenstemming en dus aanbod en aanvaarding.

De OR moet vooral een rol innemen in het transitieproces binnen de organisatie, om te waarborgen dat dit zorgvuldig verloopt.