Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Niet ieder voornemen van de ondernemer om beleid in te voeren of te wijzigen, valt onder het adviesrecht of instemmingsrecht. Soms is nog geen sprake van een voorgenomen besluit, maar van een beleidsvoornemen. Een beleidsvoornemen is nog niet advies- of instemmingsplichtig. Een voornemen tot het wijzigen of invoeren van een bepaald beleid wordt advies- of instemmingsplichtig als het meer concreet wordt.

Kenmerken van een voorgenomen besluit:

Kenmerken beleidsvoornemen: