Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Niet ieder voornemen van de ondernemer om beleid in te voeren of te wijzigen, valt onder het adviesrecht of instemmingsrecht. **nog linken!** Soms is nog geen sprake van een voorgenomen besluit, maar van een beleidsvoornemen. Een beleidsvoornemen is nog niet advies- of instemmingsplichtig. Een voornemen tot het wijzigen of invoeren van een bepaald beleid wordt advies- of instemmingsplichtig als het meer concreet wordt.

Kenmerken van een voorgenomen besluit:

Kenmerken beleidsvoornemen: