Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Op grond van artikel 15 WOR kan de ondernemingsraad commissies instellen die hij redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig heeft. In een voorbereidingscommissie kunnen naast één of meer leden van de OR ook andere in de onderneming werkzame personen zitting hebben. Een voorbereidingscommissie kan worden ingesteld ter voorbereiding van door de OR zelf te behandelen onderwerpen. Deze commissies kunnen alleen voor een bepaalde tijd worden ingesteld en kunnen geen rechten of bevoegdheden van de OR uitoefenen.