Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Op grond van artikel 15 WOR kan de ondernemingsraad commissies instellen die hij redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig heeft. De meerderheid van de leden van een vaste commissie dient uit OR-leden te bestaan. Vaste commissies houden zich bezig met bepaalde onderwerpen. Zij kunnen alleen rechten en bevoegdheden overgedragen krijgen ten aanzien van die onderwerpen waarvoor ze zijn ingesteld. De OR kan advies- en instemmingsrechten overgedragen aan de vaste commissies. De bevoegdheid om rechtsgedingen te voeren kan niet worden overgedragen aan een vaste commissie.