Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Zonder instemming van de OR of vervangende toestemming van de kantonrechter (artikel 27 lid 4 WOR), mag de ondernemer niet overgaan tot het uitvoeren van een definitief besluit. Doet hij dat wel? Dan is sprake van een nietig besluit indien de OR binnen een maand de nietigheid heeft ingeroepen (artikel 27 lid 5 WOR). Als de OR tijdig een beroep doet op de nietigheid van het besluit, dan mag de ondernemer geen uitvoeringshandelingen plegen totdat sprake is van een rechtmatig besluit.

Onder een uitvoeringshandeling wordt verstaan: iedere handeling die uitvoering geeft aan het voorgenomen of definitieve besluit. Dit is een ruime definitie. Een uitvoeringshandeling hoeft niet onomkeerbaar te zijn om als uitvoeringshandeling te kunnen worden aangemerkt. Of sprake is van een uitvoeringshandeling hangt af van de omstandigheden van het geval.