Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

In 2015 is de kantonrechtersformule afgeschaft en daarvoor in de plaats is de (lagere) transitievergoeding in de wet opgenomen. De transitievergoeding is de basis, maar er kan ten nadele en ten voordele van worden afgeweken als partijen dat (in een cao) overeenkomen.

Ook voor de OR is de regeling in het kader van de transitievergoeding van belang. De transitievergoeding speelt een rol bij verschillende adviesplichtige vraagstukken, zoals een reorganisatie, opvolgend werkgeverschap en doorstart na surseance of faillissement. Als OR is het dan ook verstandig extra alert te zijn bij deze combinaties.

Let op, bij een overgang van onderneming gaan transitievergoedingsrechten over naar de opvolgende werkgever.