Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

In de rechtspraak zijn een aantal leerstukken ontwikkeld die ervoor moeten zorgen dat de OR van de dochtervennootschap wordt betrokken bij besluiten van de concernleiding die directe gevolgen hebben voor de dochtervennootschap. Daarbij kan gedacht worden aan: toerekening, medeondernemerschap en vereenzelviging. Gezien de complexiteit van deze onderwerpen, zal er in deze app alleen worden ingezoomd op de meest in het oog springende aspecten van deze leerstukken.

Bij toerekening gaat het altijd om een besluit van een ander dan de eigen ondernemer. De moedervennootschap neemt een besluit dat directe gevolgen heeft voor de dochtervennootschap. Deze concernbrede besluiten hebben bijvoorbeeld betrekking op fusies, overnames etc. Bij toerekening wordt het voorgenomen besluit van de moedervennootschap beschouwd als het voorgenomen besluit van de ondernemer waarvoor de ondernemingsraad is ingesteld. Het bestuur van de dochtervennootschap is zelf verantwoordelijk voor de besluitvorming. Deze ondernemer moet de OR bij de besluitvorming betrekken.