Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

In dit spoorboekje kunt u snel zien welke manieren van geschillenbeslechting er zijn. Lees voor een uitgebreide toelichting op dit spoorboekje ons kennisblog OR versus bestuurder: spoorboekje voor geschillen

Let op, inmiddels is de in artikel 36 WOR voorgeschreven procedure bij de Bedrijfscommissie facultatief!