Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

De relatie tussen vakbond en OR verschilt per bedrijf. Dit hangt onder meer af van het aantal vakbondsleden binnen het bedrijf (organisatiegraad) en een eventueel van toepassing zijnde cao. De bestuurder kan een Sociaal Plan vaststellen zonder overeenstemming met de vakbonden. Het primaat ligt dan bij de OR, tenzij de cao, interne bedrijfsregels of bijvoorbeeld de SER fusiegedragsregels voorschrijven dat de vakbond moet worden betrokken. Het Sociaal Plan is immers het resultaat van artikel 25 lid 3 WOR, waarin is opgenomen “naar aanleiding daarvan voorgenomen maatregelen”. Dit ziet op de personele gevolgen als gevolg van een adviesaanvraag. Het Sociaal Plan is daarmee onlosmakelijk verbonden met ieder adviesplichtig besluit dat personele gevolgen met zich mee brengt.

De OR kan overigens ook contact opnemen met de vakbond om te proberen een Sociaal Plan te realiseren. Ook kan de vakbond de OR behulpzaam zijn bij het formuleren van een reactie op de adviesaanvraag.

Een reorganisatietraject is een buitengewoon complex proces waarbij verschillende partijen betrokken zijn, waaronder de OR en de vakbonden. Vaak zitten er in een OR vakbondsleden, de zogenaamde ‘kaderleden’. Maar hoe ligt de relatie tussen de OR en de vakbonden; wie is er bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het Sociaal Plan? Met wie wil de bestuurder voornemens gaan onderhandelen over een sociaal plan, de vakbonden of de OR? Is het verstandig om als OR een deskundige in te schakelen en wordt de OR deze mogelijkheid geboden?