Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

OR-leden hebben een wettelijk recht op scholing (artikel 18 WOR). De werkgever is verplicht de leden van de OR gedurende een minimum aantal dagen per jaar, in werktijd en met behoud van loon, de gelegenheid te bieden de scholing te ontvangen die zij voor de vervulling van hun taak nodig oordelen. Het aantal dagen wordt door de ondernemer en OR in gezamenlijk overleg vastgesteld. De ondernemer is verplicht de kosten die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de scholing van OR-leden te betalen (artikel 22 lid 3 WOR).

De SER stelt nu jaarlijks een richtbedrag voor de scholing vast, zodat werkgevers en ondernemingsraden een beeld krijgen van wat redelijke kosten zijn voor kwaliteitsscholing.

Om de kwaliteit van scholing te garanderen, is de Stichting Certificatie Opleiding Ondernemingsraden (SCOOR) opgericht. Deze stichting bewaakt de kwaliteit van de OR-scholing door aanbieders daarvan te certificeren.

Wanneer een geschil over de toepassing van het wettelijk scholingsrecht ontstaat, kunnen de OR en de bestuurder dit geschil, al dan niet gezamenlijk, voorleggen aan een speciale scholingskamer. Daarvoor bestaat een snelle procedure die is geregeld in de gewijzigde Verordening op de Bedrijfscommissies.