Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Het begrip ‘reorganisatie’ of ‘herstructurering’ komt als zodanig niet in de WOR voor. In artikel 25 lid 1 sub e WOR is bepaald dat de OR een adviesrecht heeft ter zake van o.a. een wijziging in de organisatie, een andere verdeling van de bevoegdheden en inkrimping of uitbreiding van de onderneming. Daarbij is één criterium van belang: het moet gaan om een belangrijke verandering.

Een reorganisatie is een complex proces. Veel wetten, besluiten en richtlijnen beheersen het speelveld en er zijn verschillende partijen bij betrokken. Waar moet de OR allemaal op letten?

De OR moet al in een vroeg stadium bij een reorganisatie/herstructurering betrokken worden, maar wanneer is dat dan precies? Mag een bestuurder een reorganisatie gefaseerd doorvoeren (salamitactiek) of moet er telkens voor elke fase opnieuw advies gevraagd worden? Wanneer moet de OR een adviesaanvraag ontvangen en aan welke eisen moet die voldoen? Wat kan de OR doen als de bestuurder een advies niet opvolgt?

Bij reorganisaties en/of de totstandkoming van een cao is een belangrijke rol voor de OR weggelegd. Zo is het sociaal plan bij reorganisaties nog belangrijker geworden en kan er een ontslag-cao worden overeengekomen waarin kan worden afgeweken van de WWZ. Zo kan er in een ontslag-cao worden afgeweken van de ontslagcriteria, de transitievergoeding en de toetsende instantie.