Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Een OR is verplicht een reglement op te stellen. Het reglement is een intern stuk en bindt alleen de OR en zijn leden. Het reglement regelt de werkwijze van de OR. Op grond van de WOR moeten in het reglement in ieder geval de verkiezingen ( artikel 10 WOR), de kandidaatstelling (artikel 9 WOR) en de wijze waarop in tussentijdse vacatures wordt voorzien (artikel 14 WOR) worden geregeld. Denk daarbij aan de volgende onderwerpen:

Daarnaast kan de OR over verschillende onderwerpen vrijwillig enkele andere onderwerpen in het reglement opnemen, zoals:

Bij het vrijwillig opnemen van bepaalde onderwerpen dient de OR er rekening mee te houden dat het reglement niet in strijd mag zijn met de WOR en een goede toepassing van de WOR niet in de weg mag staan.